Inici » Avís Legal

Avís Legal

  Informació general de la pàgina

  El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (en endavant CCRTV) han creat aquest Portal educatiu per posar a l’abast de tota la comunitat educativa i de la resta de ciutadans el material de producció audiovisual de Televisió de Catalunya, SA (en endavant TVC), de Catalunya Ràdio (en endavant CR) i del Departament d'Educació que pugui servir de suport a les tasques d’ensenyament, així com a l’aprenentatge de les diverses matèries que integren el currículum escolar dels alumnes.

  El Portal està allotjat al domini www.edu3.cat que és de titularitat de la Generalitat de Catalunya.

  Els usuaris poden dirigir les seves peticions, qüestions i queixes al servei d’atenció a l’ecorreu: edu3@xtec.cat

  La utilització del Portal implica l’acceptació de cada una de les condicions incloses en aquest avís legal, per tant, és necessari que es llegeixi atentament.

 1. Propietat intel·lectual

  Els drets de propietat intel·lectual del Portal educatiu que està allotjat en la URL www.edu3.cat, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements en ell continguts, són de titularitat de la Generalitat de Catalunya i de la CCRTV, a qui els correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació d’aquests en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, de distribució, de comunicació pública i de transformació.

  La informació difosa a la pàgina és de titularitat de la Generalitat, de TVC o de CR, segons s'indica en cada cas, i tenen la consideració d’obres protegides de conformitat amb les disposicions del text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, del 12 d’abril, i els tractats internacionals subscrits en aquest camp.

  La Generalitat de Catalunya i la CCRTV posen a disposició dels usuaris continguts i serveis que es localitzen al web, així com informacions de fonts externes. En aquest últim cas, se’n farà constar la procedència, el mitjà o qualsevol altra informació relativa al seu origen.

  En aquest avís no es fa cap cessió de drets a favor de l’usuari en relació a cap dels elements integrants del web, dels continguts i serveis personals. Només està autoritzat l’ús de la informació amb finalitats docents o per a ús personal. Per tant, queda prohibida la comercialització o qualsevol altra activitat amb una finalitat diferent o ús públic que es pugui realitzar amb els continguts de la pàgina, si no es compta amb l'autorització expressa i per escrit de la Generalitat de Catalunya, de TVC o de CR, segons procedeixi.

  No està permesa la modificació del Portal ni dels seus continguts.

 2. Condicions d’ús

  Aquestes condicions generals regulen l’accés i la utilització del lloc web www.edu3.cat, que la Generalitat de Catalunya i la CCRTV posen gratuïtament a disposició de la comunitat educativa. Aquest accés implica la seva acceptació sense reserves.

  La utilització dels serveis del Portal no requereix la prèvia subscripció o registre de l'usuari. Malgrat tot, la utilització d'alguns serveis només és accessible al professorat usuari registrat de l'XTEC, mitjançant d'identificador assignat per la mateixa XTEC.

  Tota la informació del Portal podrà ser visionada, consultada i utilitzada pels professors, alumnes, pares i membres de la comunitat educativa en general i es podrà utilitzar amb finalitats educatives o per a ús personal.

  L'usuari XTEC, a més, té l'opció de descarregar-se els materials difosos i fer-ne un ús educatiu, segons estableixen aquestes condicions legals.

  L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada per la Generalitat de Catalunya i la CCRTV sota els criteris de la bona fe respectant, en tot cas, els principis d’ús generalment acceptats i sense contravenir l’ordre públic i la legislació vigent.

  A títol enunciatiu i no exhaustiu, l’usuari s’abstindrà de:

  • Utilitzar qualsevol informació o servei amb finalitats il·lícites o prohibides en aquest avís o que de qualsevol manera puguin lesionar els continguts emmagatzemats en els equips de l’empresa, dels usuaris del Portal o de qualsevol usuari d’Internet.
  • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar continguts sense l’autorització expressa i per escrit del titular dels corresponents drets.
  • Suprimir, manipular o alterar el copyright i altres dades identificatives dels drets de la Generalitat de Catalunya i de la CCRTV.
 3. Usos permesos

  S’autoritza la visualització, consulta i utilització dels continguts del Portal als usuaris i, pel que fa al professorat usuari registrat de l'XTEC, mitjançant d'identificador assignat per la mateixa XTEC, a descarregar-se els materials difosos, sempre que es compleixin les següents condicions:

  Que es faci amb finalitats educatives, o amb l’exclusiu ànim d’obtenir la informació continguda per a l’ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.

  Que cap dels continguts relacionats amb el Portal siguin modificats.

  Que cap gràfic, icona o imatge disponible al Portal sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o de la resta de les imatges que l’acompanyen.

 4. Reserves de domini

  La Generalitat de Catalunya i la CCRTV es reserven la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al Portal, de la configuració i de la presentació d’aquesta i de les condicions d’accés.

 5. Responsabilitats

  1. Exempció de responsabilitats per continguts o funcionament del Portal

   La Generalitat de Catalunya i la CCRTV no garanteixen la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al Portal o al seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat. La Generalitat de Catalunya i la CCRTV realitzaran totes aquelles feines necessàries per corregir els errors, restablir les comunicacions i actualitzar els continguts, sempre que no apareguin causes que ho facin impossible o siguin de difícil execució, i tan aviat com tinguin notícia dels errors, de les desconnexions o de la falta d’actualització en els continguts.

  2. Exempció de responsabilitats per l’ús del Portal

   Tant l’accés al Portal com l’ús inconsentit que es pugui fer de la informació que s’hi conté és de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari que el realitzi. La Generalitat de Catalunya i la CCRTV no respondran de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar d’aquest accés o ús.

   La Generalitat de Catalunya i la CCRTV no es fan responsables dels errors de seguretat que es puguin produir, ni dels danys que es puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest, en especial com a conseqüència de:

   • La presència de virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del web.
   • Un mal funcionament del navegador o de l’ús de les versions no actualitzades.
 6. Usos prohibits

  La utilització no autoritzada de la informació continguda al Portal, la seva revenda, així com la lesió de drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de la Generalitat de Catalunya o de la CCRTV, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

  Tot enllaç de tercers al web ha de ser a la seva pàgina principal, i queden expressament prohibits els “links profunds”, el “framing” i qualsevol altre aprofitament dels continguts del web a favor de tercers no autoritzats.