Inici » Resultats de cerca

Resultats de cerca

RSS

Ordenació segons criteri de cerca i data de producció

Total 26 resultats
per pantalla
Pantalla de 3
Anton Aubanell Pou:
Vídeo

Matemàtiques Anton Aubanell Pou: "Material manipulable a l'aula de matemàtiques" (I)

 • Data 2006
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Primària Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Matemàtiques

El professor Anton Aubanell ens ofereix una mostra creativa d'experiències pràctiques aplicades a l'aula de matemàtiques a nivell de primària i secundària. La seva conferència ens obra un univers màgic i lúdic per a l'aprenentatge de les ciències experimentals i matemàtiques.

Anton Aubanell Pou:
Vídeo

Matemàtiques Anton Aubanell Pou: "Material manipulable a l'aula de matemàtiques" (II)

 • Data 2006
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Primària Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Matemàtiques

El professor Anton Aubanell ens ofereix una mostra creativa d'experiències pràctiques aplicades a l'aula de matemàtiques a nivell de primària i secundària. La seva conferència ens obra un univers màgic i lúdic per a l'aprenentatge de les ciències experimentals i matemàtiques.

Reglets de Maria Antònia Canals
Vídeo

Matemàtiques Reglets de Maria Antònia Canals

 • Data 2009
 • Idioma Català
 • Nivell Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Matemàtiques

En aquest capítol d'"Experiències Matemàtiques" produït des del CREAMAT, centre de recursos per ensenyar i aprendre matemàtiques del Departament d'Educació, es presenta una innovadora proposta per a l'aprenentatge de les matemàtiques. Els reglets de Maria Antònia Canals són unes peces ortoèdriques de fusta acolorida que representen els deu primers nombres naturals, els seus quadrats i els seus cubs. En el vídeo es mostra una seqüència de treball amb reglets portada a terme al primer cicle de l'ESO. En el document, que pot consultar-se a la web, la professora Maria Antònia Canals fa una gran quantitat de propostes didàctiques per desenvolupar amb els reglets. Pot trobar-se més informació a la fitxa F2 dels annexos de la memòria de la llicència d'estudis d'Anton Aubanell.

Fraccions unitàries
Vídeo

Matemàtiques Fraccions unitàries

 • Data 2009
 • Idioma Català
 • Nivell Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Matemàtiques

En aquest capítol d'"Experiències Matemàtiques" produït des del CREAMAT, centre de recursos per ensenyar i aprendre matemàtiques del Departament d'Educació, es presenta una innovadora proposta per a l'aprenentatge de les matemàtiques. En el vídeo es mostra un recurs que facilita la introducció de les fraccions unitàries. Es tracta d'unes barretes de fusta de colors que representen parts de la unitat. Pot trobar-se més informació a la fitxa F7 i en el guió G2 dels annexos de la memòria de la llicència d'estudis d'Anton Aubanell.

La classe com un pla cartesià: rôle-play d’equacions i inequacions
Vídeo

Matemàtiques La classe com un pla cartesià: rôle-play d’equacions i inequacions

 • Data 2009
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Matemàtiques

En aquest capítol d'"Experiències Matemàtiques" produït des del CREAMAT, centre de recursos per ensenyar i aprendre matemàtiques del Departament d'Educació, es presenta una innovadora proposta per a l'aprenentatge de les matemàtiques. La descripció de l'experiència ens mostra com es situen els alumnes i les alumnes a classe formant una graella rectangular que pot veure's com el conjunts de punts d'una zona del pla amb coordenades enteres. Cada alumne/a queda ubicat/da per les seves coordenades. A partir d'aquí s'imposen condicions algebraiques (equacions i inequacions) i es demana que es posin dempeus aquelles persones les coordenades de les quals les compleixen. S'observarà amb sorpresa que es formen diferents rectes i semiplans que van variant en variar les condicions imposades. Es tracta d'un rôle-play on els alumnes i les alumnes representen punts del pla i es mouen segons les condicions algebraiques que compleixen. Pot trobar-se més informació a les fitxes F18 i F20 dels annexos de la memòria de la llicència d'estudis d'Anton Aubanell.

Mesura de longituds amb fil
Vídeo

Matemàtiques Mesura de longituds amb fil

 • Data 2009
 • Idioma Català
 • Nivell Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Matemàtiques

En aquest capítol d'"Experiències Matemàtiques" produït des del CREAMAT, centre de recursos per ensenyar i aprendre matemàtiques del Departament d'Educació, es presenta una innovadora proposta per a l'aprenentatge de les matemàtiques. Com podem mesurar la longitud de la costa, d'un riu o d'un camí sobre un mapa a escala? Es tracta de resseguir la costa, el riu o el camí amb un fil, després posar-lo recta ("rectificar-lo"), mesurar-lo i aplicar l'escala. El vídeo presenta aquesta activitat portada a la classe. Pot trobar-se més informació a la fitxa F28 i el guió G6 dels annexos de la memòria de la llicència d'estudis d'Anton Aubanell.

Gràfics de funcions d’emplenat d’ampolles
Vídeo

Matemàtiques Gràfics de funcions d’emplenat d’ampolles

 • Data 2009
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Matemàtiques

En aquest capítol d'"Experiències Matemàtiques" produït des del CREAMAT, centre de recursos per ensenyar i aprendre matemàtiques del Departament d'Educació, es presenta una innovadora proposta per a l'aprenentatge de les matemàtiques. L'activitat que es mostra en aquest vídeo permet generar i estudiar gràfics de funcions que relacionen el volum de líquid que hi ha en una ampolla amb l'altura que assoleix el líquid. Naturalment la funció obtinguda dependrà de la forma de l'ampolla. És interessant descobrir la relació entre els perfils de les ampolles i els gràfics que resulten i, a partir d'aquesta descoberta, conjecturar nous gràfics sense necessitat d'emplenar físicament les ampolles. Pot trobar-se més informació a la fitxa F22 i en el guió G5 dels annexos de la memòria de la llicència d'estudis d'Anton Aubanell.

Funció afí a partir de rectangles isoperimètrics
Vídeo

Matemàtiques Funció afí a partir de rectangles isoperimètrics

 • Data 2009
 • Idioma Català
 • Nivell Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Matemàtiques

En aquest capítol d'"Experiències Matemàtiques" produït des del CREAMAT, centre de recursos per ensenyar i aprendre matemàtiques del Departament d'Educació, es presenta una innovadora proposta per a l'aprenentatge de les matemàtiques. En l'activitat que es presenta en aquest vídeo es maneja la idea de perímetre i d'àrea de rectangles tot observant com rectangles amb el mateix perímetre tenen àrees diferents. Els/Les alumnes construeixen rectangles isoperimètrics i s'observa com, col·locats amb un vèrtex a l'origen de coordenades i dos costats sobre els eixos, els vèrtexs oposats a l'origen formen el gràfic d'una funció afí, una recta. Al final també es comparen, amb un fil, els perímetres de rectangles amb igual àrea. Pot trobar-se més informació a la fitxa F21 i en el guió G4 dels annexos de la memòria de la llicència d'estudis d'Anton Aubanell.

Construcció de còniques amb cordill, regle i escaire
Vídeo

Matemàtiques Construcció de còniques amb cordill, regle i escaire

 • Data 2009
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Matemàtiques

En aquest capítol d'"Experiències Matemàtiques" produït des del CREAMAT, centre de recursos per ensenyar i aprendre matemàtiques del Departament d'Educació, es presenta una innovadora proposta per a l'aprenentatge de les matemàtiques. El vídeo presenta tres pràctiques molt concretes: la construcció d'una el·lipse, d'una hipèrbola i d'una paràbola emprant regles i fils. Es tracta de procediments fàcils, visuals i molt instructius de construcció de còniques que es basen directament en la seva definició com a llocs geomètrics. Això els fa especialment adequats per al seu ús didàctic. Pot trobar-se més informació a les fitxes F79, F81 i F83 dels annexos de la memòria de la llicència d'estudis d'Anton Aubanell.

Construcció de còniques doblegant paper
Vídeo

Matemàtiques Construcció de còniques doblegant paper

 • Data 2009
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat
 • Àrea Matemàtiques

En aquest capítol d'"Experiències Matemàtiques" produït des del CREAMAT, centre de recursos per ensenyar i aprendre matemàtiques del Departament d'Educació, es presenta una innovadora proposta per a l'aprenentatge de les matemàtiques. El vídeo mostra com, fent sécs en un full de paper vegetal segons un procediment determinat, es pot aconseguir generar el perfil d'una el·lipse, d'una hipèrbola i d'una paràbola. És una manera sorprenent d'obtenir les tres còniques que requereix una mica de paciència i certa cura però que, malgrat que la demostració dels resultats obtinguts no es pot fer a secundària, resulta molt atractiva per a l'alumnat pel fet de basar-se en la repetició d'un fàcil algorisme de manipulació del paper. Pot trobar-se més informació a la fitxa F86 i en el guió G14 dels annexos de la memòria de la llicència d'estudis d'Anton Aubanell.

Total 26 resultats
per pantalla
Pantalla de 3

Àrea professorat

Programació educativa