Inici » Resultats de cerca

Resultats de cerca

RSS

Ordenació segons criteri de cerca i data de producció

Total 12 resultats
per pantalla
Pantalla de 2
Treball cooperatiu (CEIP Can Puig)
Vídeo

Tutoria Treball cooperatiu (CEIP Can Puig)

 • Data 2007
 • Idioma Català
 • Nivell Educació Primària
 • Àrea Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania , Tutoria

L'experiència es basa en la utilització sistemàtica i habitual del treball cooperatiu en les aules del cicle superior de Primària. L'objectiu fonamental és millorar el rendiment de l'alumnat, afavorir un millor clima d'aula i potenciar l'autonomia i responsabilitat individual i de grup, tot fent que l'alumne sigui l'autèntic protagonista del seu aprenentatge. Per assegurar aquest objectiu, l'experiència incideix en la manera d'organitzar i agrupar els alumnes a l'aula, en la tipologia d'activitats que s'hi realitzen, la manera de planificar i temporalitzar el treball, i l'avaluació. Es para especial atenció al desenvolupament, mitjançant activitats amb format de joc cooperatiu integrades en les Unitats o temes que es van duent a terme, de les habilitats i actituds necessàries per al treball cooperatiu. L'experiència suposa un canvi en el perfil i els rols del professorat. La valoració global es positiva, i especialment en relació amb els alumnes que presenten més dificultats. El treball cooperatiu es constata com una bona eina per a l'atenció inclusiva a la diversitat dins l'aula ordinària.

Treball cooperatiu (CEIP Can Puig)
Vídeo

Tutoria Treball cooperatiu (CEIP Can Puig)

 • Data 2007
 • Idioma Anglès
 • Nivell Educació Primària
 • Àrea Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania , Tutoria

Aquest vídeo mostra en què consisteix el treball cooperatiu i com promoure la cooperació, el respecte mutu, la responsabilitat i l'augment de l'autoestima dels alumnes. Els alumnes treballen en grup i el treball en equip promou la corresponsabilitat.

Implica't. Mirada del professorat
Vídeo

Tutoria Educació artística Tecnologia Ciències naturals Implica't. Mirada del professorat

 • Data 2015
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Primària Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania, Tecnologies / Tecnologia / Informàtica, Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania , Tutoria, Ciències de la terra i del medi ambient, Ciències de la naturalesa / Física i química / Biologia i geologia, Coneixement del medi: natural, Educació visual i plàstica

Professors de diferents centres educatius ens expliquen el treball cooperatiu que fan en el Projecte Implica't i comparteixen les activitats que fan amb els alumnes de l'Institut Torrevicens de Lleida.

Treball cooperatiu. Medi Natural
Vídeo

Ciències naturals Treball cooperatiu. Medi Natural

 • Data 2011
 • Idioma Català
 • Nivell Educació Primària
 • Àrea Coneixement del medi: natural

El vídeo ens mostra com els alumnes de sisè de primària de l'escola Pere Viver (Terrassa) desenvolupen una activitat de coneixement del medi. Treballen de manera cooperativa fent servir eines 2.0: Portàtils, càmeres, pissarra digital interactiva i programari compartit i de publicacions.

Les cases de pagès. Un treball cooperatiu
Vídeo

Ciències socials Les cases de pagès. Un treball cooperatiu

 • Data 2011
 • Idioma Català
 • Nivell Educació Primària
 • Àrea Coneixement del medi: social i cultural

Aquests dos veïns de la població de Folgueroles expliquen el seu paper i la seva experiència dins del projecte en xarxa.

Projecte Clàssics a la romana
Vídeo

Ciències socials Llengües i literatura Tecnologia Projecte Clàssics a la romana

 • Data 2010
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Ciències socials, geografia i història, Grec, Tecnologies / Tecnologia / Informàtica

El projecte Clàssics a la romana neix de la voluntat de les dues professores de clàssiques de l'IES Vil·la Romana, Montse Dalmau i Majka Llibre, d'assolir 4 objectius generals: - integració de les TIC i TAC al currículum. - tractament de la diversitat a l'aula. - treball cooperatiu entre alumnes i professores. - apropar el contingut de les assignatures als alumnes. Detectant les mancances que tenen els alumnes pel que fa als coneixements informàtics, que gairebé es limiten a l'ús del messenger, als jocs i a la recerca pel Google, van voler que poguessin emprar les noves tecnologies en el seu treball diari, a les seves assignatures, però també que poguessin aplicar.-ho a la resta d'assignatures.

Agrupaments flexibles
Vídeo

Tutoria Agrupaments flexibles

 • Data 2009
 • Idioma Català
 • Nivell Educació Primària
 • Àrea Tutoria

La professora d'anglès de sisè de Primària del CE Jacint Verdaguer ens explica què és i com es desenvolupa el treball cooperatiu i sistemàtic entre l'alumnat de Primària i de Secundària.

Cursa d’obstacles de probabilitat
Vídeo

Matemàtiques Cursa d’obstacles de probabilitat

 • Data 2009
 • Idioma Català
 • Nivell Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Matemàtiques

En aquest capítol d'"Experiències Matemàtiques" produït des del CREAMAT, centre de recursos per ensenyar i aprendre matemàtiques del Departament d'Educació, es presenta una innovadora proposta per a l'aprenentatge de les matemàtiques. El vídeo mostra la utilització d'un joc de probabilitat a classe, adequat per iniciar el treball en aquest tema. El joc és una cursa d'obstacles en la qual els/les alumnes, organitzats en dos equips, han de prendre decisions comparant alternatives cadascuna de les quals depèn del resultat d'un experiment aleatori. Així es descobreix la necessitat d'establir mesures per quantificar, en cada cas, les possibilitats que es tenen de superar l'obstacle. En l'activitat s'hi combina una certa emoció, derivada de la competició entre els dos equips, amb el treball cooperatiu dins de cada equip que obliga a expressar arguments per defensar l'opció que es creu més convenient. Pot trobar-se més informació a la fitxa F93 dels annexos de la memòria de la llicència d'estudis d'Anton Aubanell.

Construcció d’un icosàedre gegant
Vídeo

Matemàtiques Construcció d’un icosàedre gegant

 • Data 2009
 • Idioma Català
 • Nivell Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Matemàtiques

En aquest capítol d'"Experiències Matemàtiques" produït des del CREAMAT, centre de recursos per ensenyar i aprendre matemàtiques del Departament d'Educació, es presenta una innovadora proposta per a l'aprenentatge de les matemàtiques. La construcció de políedres regulars comporta una certa anàlisi de la seva estructura: nombre de cares, nombres d'arestes de cada cara, nombre d'arestes que convergeixen a cada vèrtexs... Quan el que ens proposem és la construcció d'un políedre gegant, com en aquest cas un icosàedre, tots aquests elements es posen en joc per obtenir, fent un treball cooperatiu, una figura molt atractiva. El vídeo mostra una activitat de classe entorn a la construcció d'un icosàedre gegant emprant pals llargs de PVC i uns "vèrtexs" formats per trossos de mànega de plàstic units. Pot trobar-se més informació a la fitxa F73 dels annexos de la memòria de la llicència d'estudis d'Anton Aubanell.

Llegim en parelles
Vídeo

Tutoria Llegim en parelles

 • Data 2009
 • Idioma Català
 • Nivell Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Tutoria

A través d'aquesta experiència veurem una activitat en la que l'alumnat del CE Jacint Verdaguer desenvoupen el treball cooperatiu a l'ESO.

Total 12 resultats
per pantalla
Pantalla de 2

Àrea professorat

Programació educativa