Inici » Resultats de cerca

Resultats de cerca

RSS

Ordenació segons criteri de cerca i data de producció

Total 7 resultats
per pantalla
Pantalla de 1
No sóc una paleta
Vídeo

Educació artística Ciències socials Llengües i literatura No sóc una paleta

 • Data 2008
 • Idioma Català
 • Nivell Educació Infantil Educació Primària
 • Àrea Comunicació i llenguatges, Educació artística: visual i plàstica, Coneixement del medi: social i cultural

"Una mà de contes" combina diferents elements, com una paleta, pintures i hortalisses, per il·lustrar la història "No sóc una paleta". Una tarda d'agost, el pintor Salvador Llimona ho va tornar a provar, però no hi havia manera. No sabia per on començar. Havia perdut la inspiració, així que va anar a fer un tomb. Cansada dels dubtes del pintor, la paleta va prendre una decisió: volia ser una artista. Primer es va vestir d'artista. I tot seguit, se li va acostar la paleta més antiga de l'estudi, que, en veure-la disfressada de pintora, la va voler dissuadir del seu propòsit. La paleta no li va fer cas. Al contrari, va continuar amb la idea de ser pintora. I va començar a pintar fins que va acabar el seu autoretrat.

El vocabulari del paleta
Vídeo

Llengües i literatura El vocabulari del paleta

 • Data 2007
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Primària Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Llengua catalana i literatura

"Què m'has dit!" visita el Departament de Manteniment de Televisió de Catalunya, on el paleta Josep Balenzà parla de diversos materials i eines utilitzats en el món de la construcció. El "morter" barrejat amb aigua es diu "pasta". Es pot fer servir per fer parets. Una "morterada" és la quantitat de morter que es pasta d'una vegada. En sentit figurat, "pagar una morterada" significa pagar molts diners. El "formigó" té tres components: pòrtland, sorra i grava o graveta. Es fa servir per als forjats i les estructures. El "formigó armat" té ferro a dins. La paraula "formigó" també es refereix a una sensació molesta. I una "formigonera" és el dipòsit rotatori on es prepara el formigó. El "picot" és una eina, fàcil de muntar i desmuntar, que té una cara en direcció vertical i l'altra, plana. Es fa servir per escatar parets, picar coses petites o fer forats petits. "Picot" també és el nom d'una família d'ocells. Els més coneguts són el "picot negre", el "picot verd" i el "picot garser". El verb "picotejar" vol dir picar amb el bec. La "plomada" és un cilindre, d'acer o de ferro, amb un eix al mig. Serveix per saber si una cosa està ben dreta. Un "plomaire" és un especialista en objectes de plom. En sentit figurat, es diu que una persona és "un plom" quan és molt pesada. D'altra banda, es recorda que totes les adreces d'internet tenen un "nom de domini" expressat en dues, tres o quatre lletres. Generalment, el "domini" identifica l'adscripció territorial, el tipus d'organització o el sector de què forma part l'empresa, la persona o l'entitat propietària d'aquella adreça. En són un exemple: .cat, .com o .edu.

Què és un solc?
Vídeo

Tutoria Llengües i literatura Tecnologia Què és un solc?

 • Data 2004
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Primària Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Tecnologies / Tecnologia / Informàtica, Llengua estrangera, Llengües estrangeres, Tutoria, Llengua catalana i literatura

"Què m'has dit!" dedica el capítol als mots "solc", "obrer" i "cibertira", i a la frase feta "estar com una sopa". Un "solc" és la cavitat longitudinal poc fonda, oberta per l'arada, on es posen les llavors. També es refereix a qualsevol senyal que deixa una cosa sobre una superfície. "Estar com una sopa" és una manera col·loquial de dir que s'està molt constipat. Del refredat fort també se'n diu "calipàndria" o "estar encadarnat". El mot "obrer" té un sentit diferent segons els dialectes. En valencià fa referència a l'ofici de constructor de cases. En català central i en nord-occidental, qui fa les cases és el "paleta". En català septentrional les fa el "peirer", en alguerès, el "mestre paleta" i, en baleàric, el "picapedrer". Una "cibertira" és l'espai publicitari que apareix a les pàgines d'internet. Correspon al mot anglès "banner".

Groc: el camí de la contradicció
Vídeo

Tutoria Educació artística Groc: el camí de la contradicció

 • Data 2007
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania, Tutoria, Educació visual i plàstica

El groc desprèn festa i alegria, però també hi ha gent que l'identifica amb l'odi, la bogeria, la mala sort, la malaltia, el verí, sobretot si es posa al costat del negre. Definitivament, és el color més contradictori de tota la paleta, un color que s'estima o s'odia. "Colors en sèrie" hi dedica el capítol. La història d'amor-odi d'un vianant pintat a la calçada d'un carrer i la línia contínua que l'acompanya serveix d'excusa per abordar el caràcter contradictori del color groc. A la premsa sensacionalista també se l'anomena premsa groga, i Judes Iscariot anava de groc quan va trair Jesucrist. El groc és el color de l'avarícia i la ira, i també és símptoma de malaltia. Quan ens enfadem, la bilis ens fa tornar grocs. En el món animal, la combinació de groc i negre indica el perill en els rèptils i insectes verinosos. El groc també és el color dels indesitjables: els nazis obligaven els jueus a portar una estrella de David groga cosida a la roba. I en el món teatral, és un color maleït des que Molière va morir vestit de groc mentre actuava en un escenari. Per contra, per als xinesos, el groc és el color més important perquè consideren que l'origen de la civilització xinesa prové del riu Huang He o riu Groc. Van Gogh va ser un obsés del groc i va pintar compulsivament en groc fins a la mort. La gastronomia també es pot vestir de groc amb el menú d'Ada Parellada, del restaurant Samproniana, elaborat amb un assortiment de plats cuinats amb aliments de color groc.

Música digital
Vídeo

Educació artística Tecnologia Música digital

 • Data 2006
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Música, Tecnologies / Tecnologia / Informàtica, Història de la música i de la dansa

"Dígits" explica, en aquest capítol, com l'electrònica ha revolucionat el món de la música, amb l'aparició de nous sons, noves maneres de manipular-los i nous estils musicals. El Theremin va ser un dels primers instruments musicals electrònics. El va inventar, els anys 20, el físic i alhora músic rus Lev Termen. Consta de dues antenes a través de les quals s'emeten dos camps electromagnètics. L'aproximació de les mans produeix variacions d'aquests camps i, com a resultat, uns sons audibles. Durant la dècada del 1940, el magnetòfon permetia enregistrar sons i reutilitzar-los. Combinada amb la creativitat musical, la cinta magnètica va donar lloc a un nou concepte: la música electrònica. Alguns dels seus pioners van ser el nord-americà John Cage o el francès Pierre Schaeffer, que componia amb tota mena de sons: naturals, industrials... Max Mathews, un enginyer nord-americà, va crear el primer programa d'ordinador per generar sons. El Moog va ser el primer sintetitzador que es tocava com un orgue, però podia produir sons molt diversos. El Moog va contribuir a popularitzar la música electrònica. Durant els anys 70, els sintetitzadors van passar de ser analògics a digitals. L'electrònica va eixamplar la paleta de sons i la digitalització, la gamma d'estils i d'instruments. La digitalització comporta, en primer lloc, la fragmentació del senyal sonor. Després, cada fragment es quantifica i es codifica en forma de bits. Amb el codi digital, els sons es poden manipular, barrejar i fer que qualsevol cosa pugui sonar. Aquesta capacitat ha donat lloc a nous gèneres musicals, com ara la "música algorítmica" o la "música interactiva".

El vocabulari de la construcció
Vídeo

Tutoria Llengües i literatura Tecnologia Ciències naturals El vocabulari de la construcció

 • Data 2006
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Primària Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Tecnologies / Tecnologia / Informàtica, Tutoria, Coneixement del medi: natural, Llengua catalana i literatura, Tecnologia industrial

El programa "Què m'has dit!" repassa diverses paraules que es fan servir en el món de la construcció i explica el significat de l'expressió "tenir cua de palla". Celestí Pons, que treballa a la construcció, explica quines eines i quins materials fa servir per construir una casa. La "totxana" es fa servir per aixecar "parets de tancament", que no són "parets de càrrega". El "totxo" pot ser de diferents formes, i es pot fer servir per fer "obra vista" o "parets de càrrega". "Totxo" és sinònim de "maó". De manera figurada, fa referència a algú obtús d'enteniment. El "plom" serveix per plomar, per exemple, un marc, ja que marca si està ben alineat. El "nivell" té la mateixa utilitat i permet plomar en vertical i en horitzontal. La "maceta" i l"escarpra" o "escarpre" serveixen per picar objectes, picar parets, fer regates... La "formigonera" barreja el material que baixa per una canal i pasta el "morter" que es fa servir a l'obra. El "formigó" és una pasta feta de grava, sorra i ciment. La "gaveta" serveix per posar-hi el "morter", pastar-hi "guix" o els "ciments" que es fan servir a l'obra. Amb la "paleta" es remena i s'agafa el "morter". D'altra banda, la frase feta "tenir cua de palla" vol dir sentir-se al·ludit erròniament.

Els nous
Vídeo

Tutoria Ciències socials Els nous

 • Data 2006
 • Idioma Català
 • Nivell Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Ciències socials, geografia i història, Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania, Tutoria

L'espai "Un lloc estrany" recull les experiències de persones de diferents països que recorden com va ser la seva arribada a Catalunya i com els van acollir els catalans. Entre els entrevistats hi ha, per exemple, una periodista cubana que cuida avis, un filòsof romanès que condueix grues, un enginyer colombià que fa de paleta i una mestra equatoriana que neteja cases. Tots ells recorden com va ser la seva arribada a Catalunya, els motius que els van portar a deixar els seus països d'origen i les sensacions que van tenir al començament. També expliquen el canvi que ha experimentat la seva vida, com va ser la recerca de feina i la necessitat de guanyar diners per pagar deutes pendents o per enviar diners a la família. Així mateix, parlen dels fills que han deixat als seus països d'origen i comenten quines coses enyoren. També parlen de l'obtenció del permís de residència, els problemes amb la policia, les dificultats per trobar pis, el racisme i el rebuig amb què s'han trobat i l'ús de paraules despectives com ara "negres", "moros" o "sudaques".

Total 7 resultats
per pantalla
Pantalla de 1

Àrea professorat

Programació educativa