Inici » Resultats de cerca avançada

Resultats de cerca avançada

RSS

Ordenació segons criteri de cerca i data de producció

Total 10 resultats
per pantalla
Pantalla de 1
El petroli a l'antiguitat
Vídeo

Ciències socials Ciències naturals El petroli a l'antiguitat

 • Data 2008
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Primària Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Química, Ciències socials, geografia i història, Ciències de la terra i del medi ambient, Ciències de la naturalesa / Física i química / Biologia i geologia, Coneixement del medi: natural, Coneixement del medi: social i cultural

Del petroli se'n diu "or negre" perquè és una riquesa natural no renovable, és a dir, un element que té molt de valor perquè algun dia s'esgotarà. "Energi K" hi dedica el capítol. El petroli són restes animals i vegetals barrejades amb minerals que van quedar atrapades a l'escorça terrestre fa milions d'anys. Després dels processos químics que han patit al llarg del temps s'han convertit en una massa oliosa composta, bàsicament, per carboni i hidrogen. Les troballes arqueològiques i textos tan antics com la Bíblia ja demostren la coneixença que tenien els nostres avantpassats del petroli. Adoración Delgado, enginyera de mines, aclareix que la humanitat coneix el petroli des de fa milers d'anys. L'any 3000 abans de Crist, a Mesopotàmia, ja hi havia petroli a la superfície que procedia del subsòl. Les primeres aplicacions del petroli són ben curioses. A l'antic Egipte impregnaven les mòmies de petroli i, a Amèrica, els indis el feien servir com a goma d'enganxar. La humanitat fa servir el petroli com a combustible des de fa milers d'anys. L'any 2000 abans de Crist, els xinesos l'utilitzaven per escalfar les cases i per a la il·luminació. Els perses i els romans ja tenien llums de petroli. Però no és fins al segle XIX que no es comença a fer servir massivament. El primer pou de petroli es va perforar als Estats Units fa uns cent cinquanta anys. A partir d'aquell moment es va poder aconseguir petroli en grans quantitats. A començaments del segle XX, la indústria del petroli experimenta un canvi radical amb l'aparició de l'automòbil, que fa servir la benzina. Tot i les múltiples aplicacions del petroli, també planteja inconvenients, com ara els gasos que genera quan es crema.

Aplicacions de la tecnologia nuclear
Vídeo

Tecnologia Ciències naturals Aplicacions de la tecnologia nuclear

 • Data 2008
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Primària Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Química, Física, Tecnologies / Tecnologia / Informàtica, Ciències de la terra i del medi ambient, Ciències de la naturalesa / Física i química / Biologia i geologia, Coneixement del medi: natural, Tecnologia industrial

A més de produir energia, l'energia nuclear també es fa servir en l'àmbit de la medicina. L'espai "Energi K" parla de totes les seves aplicacions. Les reaccions nuclears es basen en la fusió o la fissió del nucli d'elements com l'urani o el plutoni. Quan aquests nuclis es fusionen o es trenquen es genera energia que es pot aprofitar per fer electricitat, per exemple. Però la tecnologia nuclear té molts altres usos. La tecnologia nuclear no es pot entendre sense la radioactivitat, un fenomen físic natural d'algunes substàncies o elements químics. En les reaccions de desintegració d'aquests elements s'emeten diversos tipus de radiacions que s'utilitzen per moltes coses, com ara impressionar plaques fotogràfiques, produir fluorescència o travessar cossos opacs que no es poden travessar amb la llum. Francesc Puig, enginyer industrial en energia nuclear, explica que l'energia nuclear s'aplica a tot tipus de tecnologia relacionada amb l'ús de radiacions o d'isòtops radioactius. Les aplicacions són múltiples: en medicina, en processos industrials o en obtenció d'energia. Un dels primers usos de la tecnologia nuclear va ser la fabricació d'armes, com les bombes atòmiques que es van fer servir a finals de la Segona Guerra Mundial. Pel que fa a la medicina, les aplicacions de la tecnologia nuclear són molt diverses: en el diagnòstic, gràcies a les radiografies, en l'aplicació de radiofàrmacs o en la radioteràpia.

El petroli i derivats: cautxú
Vídeo

Tecnologia Ciències naturals El petroli i derivats: cautxú

 • Data 2008
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Primària Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Química, Tecnologies / Tecnologia / Informàtica, Ciències de la terra i del medi ambient, Ciències de la naturalesa / Física i química / Biologia i geologia, Coneixement del medi: natural, Tecnologia industrial
 • Experiència

El cautxú artificial es fa servir per fer pneumàtics, gomes d'esborrar, bases de gespa artificial o vestits de neoprè. "Energi K" dedica el capítol a aquest derivat del petroli. El cautxú és pot obtenir d'alguns arbres i també a partir del petroli. El petroli són restes animals i vegetals barrejades amb roques que van quedar atrapades a l'escorça terrestre fa milions d'anys. Després dels processos químics que han patit al llarg del temps s'han convertit en una massa oliosa que està composta, bàsicament, per carboni i hidrogen. A partir del petroli es pot generar energia a les centrals tèrmiques, fabricar benzina, plàstics o obtenir cautxú. El cautxú és una substància elàstica que no deixa passar l'aigua i que és resistent a l'electricitat. Per aquesta raó, s'utilitza per fabricar materials aïllants o impermeables i peces de maquinària. Actualment, la major part del cautxú és sintètic, però també n'hi ha de natural que s'obté del làtex de les plantes. L'ús del cautxú natural ve de cultures tan antigues com la maia. Carmen Galán, química, destaca que el cautxú sintètic es processa millor i és més econòmic. Hi ha diferents tipus de cautxú sintètic segons la seva aplicació. Els d'ús general es destinen a les diferents parts d'un pneumàtic. Pel que fa als especials, es fan servir com a aïllants tèrmics o per fabricar materials resistents a olis i dissolvents.

El petroli: carburants per a cotxes i motos
Vídeo

Tutoria Tecnologia Ciències naturals El petroli: carburants per a cotxes i motos

 • Data 2008
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Primària Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Química, Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania, Física, Tecnologies / Tecnologia / Informàtica, Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania , Ciències de la terra i del medi ambient, Ciències de la naturalesa / Física i química / Biologia i geologia, Coneixement del medi: natural, Tecnologia industrial

"Energi K" repassa els diferents tipus de combustible que fan servir cotxes i motos, amb una atenció especial als combustibles destinats als vehicles de competició i també als biocombustibles. La majoria de cotxes i motos funcionen amb combustibles que es fabriquen a partir del petroli. El petroli és un combustible fòssil que es va formar fa milions d'anys com a resultat d'un procés fisicoquímic a l'escorça de la Terra. La barreja de màteries orgàniques, animals i plantes, i sediments és el que ara anomenem petroli. Un cop s'ha extret dels jaciments, el petroli es pot tractar a les refineries o a les plantes petroquímiques per obtenir-ne derivats. Així es poden aconseguir substàncies per fabricar teixits sintètics, tota mena de plàstics o asfalt. Però pel que ha destacat més el petroli ha estat pel seu ús com a combustible, tant en centrals tèrmiques com en vehicles, ja que cremant-ne una petita quantitat s'allibera molta energia. L'enginyer industrial Javier Ariztegui recorda que entre els combustibles derivats del petroli hi ha la gasolina i el gasoil, que fan servir els cotxes, i el querosè, que fan servir els avions. Hi ha diferents tipus de motors amb diferents necessitats, per això també hi ha diversos tipus de combustibles. En són un exemple els combustibles per a vehicles de competició, que es dissenyen a la carta per a cada marca segons les seves necessitats. Quan els motors dels cotxes cremen benzina es generen gasos contaminants. Per reduir l'impacte ambiental d'aquests gasos, els cotxes tenen un element que es diu catalitzador. Qualsevol procés de combustió genera CO2, diòxid de carboni, que és un gas que, en acumular-se a l'atmosfera provoca l'efecte hivernacle. Per lluitar contra aquest problema s'han començat a fer servir biocarburants, combustibles derivats de les plantes que ajuden a disminuir el problema de l'escalfament global.

El petroli i l'estalvi d'energia
Vídeo

Tutoria Tecnologia Ciències naturals El petroli i l'estalvi d'energia

 • Data 2008
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Primària Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Química, Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania, Tecnologies / Tecnologia / Informàtica, Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania , Ciències de la terra i del medi ambient, Ciències de la naturalesa / Física i química / Biologia i geologia, Coneixement del medi: natural, Tecnologia industrial

"Energi K" dóna consells per estalviar energia i reduir, així, les emissions de CO2 a l'atmosfera. L'energia és necessària per fer qualsevol cosa. Totes les fonts d'energia que utilitzem deriven, de manera directa o indirecta, del Sol. N'és un exemple el fet de generar electricitat a partir d'una placa fotovoltaica. El Sol també marca el cicle de l'aigua i, per tant, l'energia hidroelèctrica també en depèn. Amb la Revolució Industrial, es van començar a fer servir els combustibles fòssils massivament, com el carbó o el petroli. Avui en dia, la gran despesa energètica posa en perill tant les reserves d'aquests combustibles fòssils com el medi ambient. Per aquesta raó hi ha una constant investigació en el camp de les energies, especialment les renovables, i una conscienciació pel que fa a l'estalvi energètic. Calogero Migliore, enginyer químic, destaca que és important seleccionar el combustible apropiat per a cada aplicació. Per exemple, a la cuina, la combustió directa del gas natural produeix un 60 % menys de CO2 que l'electricitat equivalent. A les ciutats, el parc automobilístic és la major font d'emissió de CO2. Els cotxes d'última generació han incorporat avenços tecnològics que permeten reduir el consum de carburant i, en conseqüència, les emissions de CO2. La domòtica ajuda a estalviar energia administrant racionalment el funcionament dels equips mitjançant sistemes capaços d'automatitzar una vivenda.

L'hidrogen i els seus usos
Vídeo

Tutoria Tecnologia Ciències naturals L'hidrogen i els seus usos

 • Data 2008
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Química, Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania, Física, Tecnologies / Tecnologia / Informàtica, Ciències de la terra i del medi ambient, Ciències de la naturalesa / Física i química / Biologia i geologia, Tecnologia industrial

L'hidrogen és un element molt abundant: forma part del 90 % de l'univers. És present a l'aigua, és necessari en molts tipus d'indústries i també s'utilitza com a combustible. "Energi K" repassa les seves característiques i les seves possibles aplicacions. L'hidrogen és l'element químic més lleuger. A l'univers, l'hidrogen és l'element principal de les estrelles en la majoria dels seus cicles. D'altra banda, a la naturalesa, l'hidrogen és present a la majoria de compostos orgànics, és a dir, d'éssers vius com ara les plantes. L'hidrogen no el trobem aïllat. Sovint s'extreu dels hidrocarburs, petroli i gas natural, que són hidrogen i carboni. L'hidrogen que s'extreu es pot fer servir en la indústria o com a combustible per generar electricitat. Narcís Homs, químic, explica que l'hidrogen és l'element químic més simple que coneixem, l'element més lleuger, un element abundant a l'univers que es combina fàcilment amb altres elements, com per exemple amb l'oxigen per donar l'aigua. L'aigua és present en moltes formes de vida al nostre planeta. L'hidrogen és un element molt utilitzat en la indústria química i petroquímica, en què sovint es fa servir per fer adobs per a l'agricultura. També es fa servir en altres indústries, com l'electrònica, la farmacèutica o l'alimentària. Per obtenir hidrogen de l'aigua s'empra l'electricitat per fer l'electròlisi, així se separa l'hidrogen de l'oxigen. Un dels reptes del segle XXI és utilitzar hidrogen per generar electricitat en els vehicles. L'avantatge és que el residu que genera és aigua i que l'energia s'aprofita molt millor que en un motor de combustió.

El petroli i l'asfalt
Vídeo

Tecnologia Ciències naturals El petroli i l'asfalt

 • Data 2008
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Química, Tecnologies / Tecnologia / Informàtica, Ciències de la naturalesa / Física i química / Biologia i geologia, Tecnologia industrial

L'asfalt, un derivat del petroli, es fa servir per fer carreteres i per a la impermeabilització. L'espai "Energi K" explica com s'obté i quines aplicacions té. Els carrers i les carreteres es van començar a asfaltar per evitar la polseguera, els sots i les pedres. Però, abans donar-li aquesta utilitat, l'asfalt ja es feia servir per a moltes altres coses. Es pot obtenir després de sotmetre el petroli a una sèrie de processos químics. El petroli és un líquid oliós que es va formar a l'interior de la Terra fa milions d'anys a partir de la descomposició d'organismes marins. Un cop extret es porta a les refineries, on se'n separen els components químics. És així com s'obtenen productes com el gas propà, el butà, la benzina, el querosè o l'asfalt. Tot i això, l'asfalt també es pot trobar en jaciments naturals. L'asfalt és una substància viscosa, enganxosa i, habitualment, negra. Amb la calor es torna líquid i quan es refreda se solidifica. Per això és molt pràctic per fer carreteres. També es fa servir per a la impermeabilització, ja que no deixa passar l'aigua.

El petroli i els derivats plàstics
Vídeo

Tutoria Tecnologia Ciències naturals El petroli i els derivats plàstics

 • Data 2008
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Primària Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Química, Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania, Tecnologies / Tecnologia / Informàtica, Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania , Ciències de la terra i del medi ambient, Ciències de la naturalesa / Física i química / Biologia i geologia, Coneixement del medi: natural, Tecnologia industrial
 • Experiència

La majoria dels plàstics estan fabricats amb productes derivats del petroli. En aquest capítol del programa "Energi K" s'explica com s'obtenen. El petroli és un líquid oliós que es va formar a l'interior de la Terra fa milions d'anys, a partir de la descomposició d'organismes marins. Del petroli que s'extreu de sota l'escorça terrestre se'n diu cru. Després de l'extracció, aquest cru es tracta amb productes químics i calor per treure'n l'aigua i els sediments, i així es porta a les refineries. El petroli es fa servir com a combustible per a vehicles o centrals tèrmiques, on es genera electricitat, però també s'utilitza com a matèria primera per a la indústria química. A partir dels derivats que se n'obtenen es fan fertilitzants, pintures, productes farmacèutics o plàstics. Enrique Espi, químic, explica que per passar d'un barril de petroli a una peça de plàstic calen tres passos: convertir el petroli en petites molècules, unir-les i, després, fer-hi formes modelades: canonades, ampolles, bosses de plàstic... Molts plàstics estan fets de polièster, un material fabricat amb derivats del petroli. Moltes coses contenen polièster: ampolles de plàstic, peces de roba, pel·lícules de cinema...

L'energia i les centrals nuclears
Vídeo

Tutoria Tecnologia Ciències naturals L'energia i les centrals nuclears

 • Data 2008
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Primària Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Química, Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania, Física, Tecnologies / Tecnologia / Informàtica, Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania , Ciències de la terra i del medi ambient, Ciències de la naturalesa / Física i química / Biologia i geologia, Coneixement del medi: natural, Tecnologia industrial

L'espai "Energi K" descobreix tots els secrests de l'energia nuclear: com s'obté, les seves utilitats i com es tracten els residus que genera. Un àtom és la part més petita d'un element químic. Quan el seu nucli es trenca i en disminueix la massa, s'allibera una gran quantitat d'energia calorífica. Aquesta calor fa funcionar una central nuclear. El combustible que s'utilitza en aquest procés és l'urani. L'urani és un element químic radioactiu que es troba a la natura en forma de mineral. A les plantes químiques se separa l'urani de les roques. Aquest urani es pot convertir en metall, que es fa servir en medicina nuclear o en fotografia, o en productes químics. Els productes que provenen de l'urani són els que es fan servir per alimentar els reactors nuclears i generar energia. Francesc Puig, enginyer industrial especialista en energia nuclear, explica que una central nuclear és un lloc on es produeix electricitat. El component fonamental de la central és el reactor, que conté combustible a base d'urani. Al reactor s'hi produeix calor, que genera vapor, el qual es porta a la turbina, mou l'alternador i produeix electricitat. El principal residu de les centrals nuclears és el combustible gastat, que conté urani. Aquest combustible és radioactiu i actualment es guarda a les piscines de combustible de les centrals nuclears, on l'aigua fa de refrigerant i de blindatge. Posteriorment, l'objectiu és portar aquests residus a magatzems geològics profunds, una mena de mines construïdes sota terra en què els residus s'aïllen indefinidament. Les centrals nuclears estan sempre funcionant i no depenen de factors ambientals. A Catalunya, el 50 % de l'energia que es consumeix surt d'aquestes centrals.

El petroli i les fibres sintètiques
Vídeo

Tutoria Tecnologia Ciències naturals El petroli i les fibres sintètiques

 • Data 2008
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Primària Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Química, Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania, Tecnologies / Tecnologia / Informàtica, Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania , Ciències de la terra i del medi ambient, Ciències de la naturalesa / Física i química / Biologia i geologia, Coneixement del medi: natural, Tecnologia industrial

A més de fer funcionar els vehicles, el petroli té altres aplicacions. Una la trobem en l'àmbit tèxtil. L'espai "Energi K" parla de la utilitat de les fibres sintètiques derivades del petroli. El polièster i el niló són fibres sintètiques. La majoria d'aquest tipus de fibres es fan amb productes derivats del petroli. El petroli és un combustible fòssil que es va formar fa milions d'anys com a resultat d'un procés fisicoquímic a l'interior de la Terra. La barreja de sediments i matèries orgàniques, com ara animals o plantes, va donar lloc al que ara coneixem com a petroli. Un cop extret, el petroli té moltes ulitilitats. Després d'uns processos químics s'aconsegueix benzina, gasoil o productes químics per fer plàstics o teixits. Lluís Baixera, professor de Filatura i Teixits Tècnics, recorda que fa setanta anys no existien les fibres sintètiques. Aquestes fibres van sorgir per no dependre exclusivament de la producció de fibres naturals i per imitar i millorar les propietats d'aquestes fibres. Quan les fibres sintètiques són molt fines s'anomenen microfibres. Una de les seves propietats és la capacitat d'extracció de la suor de l'interior del teixit cap a l'exterior.

Total 10 resultats
per pantalla
Pantalla de 1

Àrea professorat

Programació educativa