Inici » Resultats de cerca

Resultats de cerca

RSS

Ordenació segons criteri de cerca i data de producció

Total 382 resultats
per pantalla
Pantalla de 39
Andris Piebalgs, comissari europeu d'Energia
Vídeo

Tecnologia Ciències naturals Andris Piebalgs, comissari europeu d'Energia

 • Data 2009
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Tecnologies / Tecnologia / Informàtica, Ciències de la terra i del medi ambient, Ciències de la naturalesa / Física i química / Biologia i geologia

...

El vent i l'electricitat
Vídeo

Tutoria Ciències socials Tecnologia Ciències naturals El vent i l'electricitat

 • Data 2008
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Primària Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Ciències socials, geografia i història, Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania, Tecnologies / Tecnologia / Informàtica, Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania , Ciències de la terra i del medi ambient, Ciències de la naturalesa / Física i química / Biologia i geologia, Coneixement del medi: natural, Coneixement del medi: social i cultural, Tecnologia industrial

L'energia eòlica és una energia renovable i sostenible. L'espai "Energi K" explica com s'aprofita per generar electricitat. El vent és l'aire en moviment i aquest moviment es produeix per les diferents temperatures que tenen les bosses d'aire que hi ha a l'atmosfera. L'energia eòlica és l'energia produïda per la força del vent. Primer, l'energia eòlica es va fer servir per impulsar vaixells de vela i per fer moure les aspes dels molins. Avui en dia, l'energia eòlica és un dels principals sistemes per generar electricitat. És una energia renovable i sostenible. L'enginyer industrial Víctor Cusí explica que un aerogenerador és una màquina que serveix per produir electricitat aprofitant l'energia del vent. Quan el vent toca les seves pales, les fa girar i fa girar també un generador elèctric que genera electricitat, que després es distribueix a través de la xarxa. En la mitologia grega, Èol era el déu del vent. D'aquí el nom d'energia eòlica.

Sotavento: un parc eòlic experimental a Galícia
Vídeo

Ciències naturals Sotavento: un parc eòlic experimental a Galícia

 • Data 2009
 • Idioma Català
 • Nivell Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Ciències de la naturalesa / Física i química / Biologia i geologia

"El medi ambient" visita el Parc Eòlic Experimental Sotavento, a Galícia, que, a més de produir energia, serveix per dur a terme diverses investigacions encaminades, sobretot, a aconseguir guardar una energia que ara es perd i a aprofitar millor la força del vent. El nord de Galícia és la zona amb més concentració de parcs eòlics d'aquesta comunitat, que ocupa el tercer lloc de l'Estat en potència instal·lada. Però aquí no només es produeix energia, sinó que també s'investiguen les millors tecnologies per augmentar el rendiment d'aquesta font renovable. A la serra Da Loba, entre les províncies de la Corunya i Lugo, hi ha el Parc Eòlic Experimental Sotavento. Inaugurat l'any 2001, el 51% del seu capital és de titularitat pública i la resta es reparteix entre quatre empreses del sector energètic.. A Sotavento, hi ha 24 aerogeneradors, que produeixen energia suficient per al consum de 12.000 famílies. Amb tot, el més important del parc és que hi ha nou models de molins, fabricats per cinc empreses diferents. Això ens permet comparar-ne les característiques i el rendiment. I fer-ho just al costat d'altres parcs eòlics i de la polèmica central tèrmica de carbó d'As Pontes. Un dels problemes de l'energia eòlica és la dificultat per ajustar la producció a la demanda, perquè el vent no sempre bufa quan el necessitem. Afinar en les previsions comportaria una millor gestió dels parcs eòlics. Per això, a Sotavento també es comparen diversos models informàtics de predicció de la força del vent. Aquesta recerca s'emmarca en el projecte europeu Anemos i pot contribuir a augmentar la competitivitat de l'energia eòlica respecte a altres fonts. Però la millor manera d'augmentar l'eficiència seria poder emmagatzemar l'energia. Això és el que s'investiga en un projecte dissenyat i desenvolupat per Gas Natural, amb el suport financer i institucional de la xunta de Galícia. Es tracta d'aprofitar els moments en què la generació d'energia supera la demanda o la capacitat de la xarxa i utilitzar la sobreproducció per obtenir hidrogen. L'energia que es desaprofitaria quedaria així preservada en forma d'hidrogen. Aquí, el gas alimenta un motor, però es podria transportar comprimit o liquat i, fins i tot, a través d'una xarxa de distribució i aplicar-lo a vehicles o en altres usos, com les piles de combustible. Aquí es podran obtenir conclusions sobre el funcionamient i la vida útil dels equips, les estratègies d'operació i identificar les millores tecnològiques necessàries. En un futur més o menys pròxim, el desenvolupament i la millora d'aquest sistema permetran guardar una energia que ara es perd i aprofitar millor la força del vent.

L'eficiència energètica i l'arquitectura
Vídeo

Tutoria Ciències socials Tecnologia Ciències naturals L'eficiència energètica i l'arquitectura

 • Data 2008
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Primària Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania, Tecnologies / Tecnologia / Informàtica, Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania , Ciències de la terra i del medi ambient, Ciències de la naturalesa / Física i química / Biologia i geologia, Coneixement del medi: natural, Geografia, Tecnologia industrial

Les cases eficients són aquells edificis en què es fa un bon ús de l'energia. L'espai "Energi K" parla del consum energètic dels edificis i de com optimitzar-lo. L'energia és necessària per fer qualsevol feina. Totes les fonts d'energia deriven, de manera directa o indirecta, del Sol. Així, l'energia solar que arriba a la Terra en forma de radiació es pot aprofitar per generar electricitat a partir d'una placa fotovoltaica. Aquesta radiació solar també marca el cicle de l'aigua i, per tant, l'energia hidroelèctrica també depèn del Sol. La demanda enèrgetica d'avui en dia és tan gran que cal fer un ús responsable i sostenible de les fonts d'energia. L'eficiència energètica consisteix a consumir l'energia justa i, com més neta, millor. Es pot parlar d'electrodomèstics eficients i d'edificis eficients. Felip Pich-Aguilera, arquitecte, explica que una casa eficient fa servir l'energia justa per al seu consum interior. Per la seva banda, la casa bioclimàtica fa servir energies naturals, com l'eòlica o la solar. Una casa, per ser eficient energèticament, ha d'estar pensada tenint en compte el clima del seu voltant.

Fred i energia
Vídeo

Ciències naturals Fred i energia

 • Data 1989
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Primària Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Ciències de la terra i del medi ambient, Ciències de la naturalesa / Física i química / Biologia i geologia, Coneixement del medi: natural

"Mediterrània" fa un repàs dels diferents tipus d'energia que fa servir l'home: fòssil, solar, eòlica, hidràulica, nuclear... També analitza l'augment de les necessitats de consum energètic que ha experimentat l'home al llarg de la història. Amb els moderns sistemes de calefacció, el fred ha deixat de ser un problema per a l'home. En altres èpoques, però, el fred va ser un dels principals obstacles per a la humanitat. L'home necessitava el foc per escalfar-se i coure els aliments. A partir de la segona meitat del segle XIX, el carbó, el petroli i l'electricitat van contribuir a perfeccionar els sistemes de calefacció. El Sol és la font energètica per excel·lència. L'home, a més de cremar fusta i originar el fenomen de la combustió, també fa servir energia fòssil, com el carbó mineral, el gas natural o el petroli. La gasolina produeix fums contaminants, que juntament amb els produïts per la calefacció i les indústries, són més difícils d'eliminar davant una situació d'inversió tèrmica o estancament atmosfèric. Pel que fa al plom que se'n desprèn, una bona part l'absorbeixen les fulles dels arbres. Cada vegada s'instal·len més plaques solars que permeten acumular energia per a usos domèstics. Un altre sistema utilitzat són les cèl·lules fotovoltaiques, que transformen la llum solar en electricitat que fa funcionar instal·lacions amb exigències modestes. L'home també ha fet servir ancestralment l'energia eòlica per moure embarcacions o molins de vent. La versió més moderna en són els aerogeneradors, que, agrupats en parcs eòlics, capten l'energia del vent i mitjançant un alternador la converteixen en electricitat. Altres sistemes per obtenir energia són les centrals elèctriques, que aprofiten la força de l'aigua, i les centrals nuclears, que alliberen l'energia continguda en la mateixa matèria. Al llarg de la història, l'home ha passat de consumir exclusivament per cobrir les seves necessitats bàsiques a consumir molts watts diaris, especialment després de la revolució industrial.

L'energia que necessitem per passar un dia
Vídeo

Tutoria Tecnologia Ciències naturals L'energia que necessitem per passar un dia

 • Data 2008
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Primària Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania, Tecnologies / Tecnologia / Informàtica, Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania , Ciències de la terra i del medi ambient, Ciències de la naturalesa / Física i química / Biologia i geologia, Coneixement del medi: natural, Tecnologia industrial

"Energi K" alerta sobre l'ús desmesurat que es fa de l'energia i dóna consells per reduir-ne el consum. La primera font d'energia que es va fer servir va ser la dels homes i els animals, seguida de la llenya per fer foc. Durant molts segles es van fer servir espelmes i llums d'oli o de petroli per a la il·luminació, carbó i llenya per cuinar i escalfar-se i carros per moure's. No és fins a la Revolució Industrial que no hi ha un canvi en el món de les energies. Actualment, l'electricitat és l'energia més utilitzada. Antoni Martínez, director del Parc de l'Energia, destaca que cal fer un ús eficient de l'energia. La mobilitat forma part de la despesa diària d'energia i és més aconsellable fer servir transports públics, la bicicleta o anar a peu.

El Sol i l'electricitat
Vídeo

Tutoria Tecnologia Ciències naturals El Sol i l'electricitat

 • Data 2008
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Primària Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania, Física, Tecnologies / Tecnologia / Informàtica, Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania , Ciències de la terra i del medi ambient, Ciències de la naturalesa / Física i química / Biologia i geologia, Coneixement del medi: natural, Tecnologia industrial

Mitjançant plaques solars fotovoltaiques, l'energia del Sol es pot convertir en electricitat, tal com s'explica en aquest capítol del programa "Energi K". El Sol és l'estrella més propera a la Terra. L'energia que emet la genera la combustió d'hidrogen, que és l'element que hi predomina. Aquesta combustió fa que la capa externa d'aquesta estrella, que es diu fotosfera, assoleixi els 6.000 graus centígrads de temperatura. La radiació solar serveix per a moltes coses, per exemple, perquè les plantes facin la fotosíntesi o per generar energia. Les plaques solars que s'instal·len en moltes cases poden ser tèrmiques, que són les encarregades d'escalfar l'aigua, o fotovoltaiques, que són les que produeixen electricitat. Josep Viver, tècnic en energia solar, aclareix que l'efecte fotovoltaic és la transformació de la llum del Sol en electricitat. Això es fa mitjançant panells solars, que transformen el fotons dels rajos solars en electricitat. L'energia produïda d'aquesta manera es pot emmagatzemar en bateries per utilitzar-la en dies núvols o a les nits. L'energia solar ja es fa servir de manera habitual en grans instal·lacions, però també en l'àmbit domèstic en forma de carregadors de piles, encenedors, llanternes... És una energia neta, no contaminant i infinita.

Una casa de palla / Energia a Islàndia / El Vaticà mira al cel
Vídeo

Tecnologia Una casa de palla / Energia a Islàndia / El Vaticà mira al cel

 • Data 2008
 • Idioma Català
 • Nivell Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Tecnologies / Tecnologia / Informàtica

En aquesta ocasió, l'espai "El medi ambient" mostra unes cases ecològiques, de palla i fusta, a Lituània, com s'aprofiten a Islàndia els volcans i els guèisers i les plaques fotovoltaiques instal·lades al Vaticà. L'ecològica casa de palla L'arquitecte lituà Petras Devizis ja ha construït quatre cases de palla i fusta al seu país. Es tracta d'un nou tipus de construcció ecològica i econòmica, amb unes estructures de fusta que aguanten les bales de palla que conformen l'habitatge. A més de tenir una caldera de llenya, estan pensades perquè s'hi instal·lin plaques solars i un petit aerogenerador i siguin autosuficients. Poden arribar a tenir tres o quatre pisos. A més, al contrari del que es podria pensar, resisteixen bé el foc. Amb aquests avantatges, els propietaris es miren amb força tranquil·litat la crisi econòmica. Islàndia: afrontar la crisi amb energia A Islàndia, volcans i guèisers són un risc, però també permeten que, en aquest país tan fred, la calefacció i l'aigua calenta surtin molt barates. La gent s'ha acostumat a fer front a les dures condicions climàtiques amb l'energia geotèrmica. Això permet fins i tot mantenir sense neu els carrers a l'hivern o crear centres de lleure on l'aigua calenta és la protagonista. Però, amb l'impacte que ha tingut la crisi econòmica a Islàndia, el govern veu en aquesta energia una font d'ingressos. Per això, ha avisat que els ciutadans hauran de moderar-ne el consum per poder-la exportar. De fet, ha anomenat l'energia geotèrmica com el "petroli" d'Islàndia. Energia: el Vaticà mira al cel Just al costat de la basílica de Sant Pere, al Vaticà, s'uneix tradició i modernitat gràcies a unes plaques fotovoltaiques. Des del novembre, l'edifici de la sala d'audiències disposa de dues mil quatre-centes plaques que produiran energia per a la llum, la calefacció i l'aire condicionat. S'han instal·lat de manera que s'evita l'impacte visual. El sistema hauria costat 1,2 milions d'euros, però, en realitat, ha estat regal d'una empresa alemanya al seu compatriota Benet XVI. A la sala, un plafó mostra la producció de les plaques i l'estalvi d'emissions que comporta. Amb aquest i altres projectes, l'estat independent més petit del món entra en el camí de la sostenibilitat.

Les fonts d'energia i la mitologia
Vídeo

Ciències socials Les fonts d'energia i la mitologia

 • Data 2008
 • Idioma Català
 • Nivell Educació Primària Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Ciències socials, geografia i història, Coneixement del medi: social i cultural

Divinitats com ara Zeus, Apol·lo, Posidó, Èol, Gea, Prometeu o Diana tenen relació amb les fonts d'energia. "Energi K" repassa com, al llarg de la història, s'ha relacionat la mitologia amb l'energia. En la majoria de cultures antigues hi havia una gran quantitat de déus. A la mitologia grega, per exemple, Zeus era el déu suprem, que controlava el cel i els fenòmens meteorològics. Del Sol se n'encarregava Apol·lo, i Posidó dominava l'aigua. Des dels inicis del temps, la humanitat ha necessitat explicar-se l'existència del món i de les forces de la naturalesa. Com que la ciència encara no existia, utilitzaven mites i llegendes per justificar el que els envoltava. Els grecs i els romans, per exemple, consideraven que els mortals no podien treure profit d'aquestes forces, ja que tenien origen diví. Així, durant molts anys, no es va pensar a aprofitar aquestes fonts per produir energia. Pere Izquierdo, director del Museu Arqueològic de Catalunya, explica que molts dels noms que donem a les fonts d'energia procedeixen de la mitologia i dels déus dels grecs i dels romans. Així, parlem d'energia eòlica, del déu Èol, o d'energia geotèrmica, de la deessa Gea. A la mitologia també hi trobem quatre divinitats, anomenades "ventis" pels romans, "vents" en llatí, amb les quals s'explicava que de cada punt cardinal provenia un vent de característiques diferents. La primera font d'energia que els humans van dominar va ser el foc. La mitologia explica l'origen del foc com la concessió que va fer un tità, Prometeu, als humans. Totes les cultures han considerat el Sol com un déu, i fins i tot com el pare dels seus mateixos reis. Així ho feien els inques o els egipcis.

Aplicacions de la tecnologia nuclear
Vídeo

Tecnologia Ciències naturals Aplicacions de la tecnologia nuclear

 • Data 2008
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Primària Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Química, Física, Tecnologies / Tecnologia / Informàtica, Ciències de la terra i del medi ambient, Ciències de la naturalesa / Física i química / Biologia i geologia, Coneixement del medi: natural, Tecnologia industrial

A més de produir energia, l'energia nuclear també es fa servir en l'àmbit de la medicina. L'espai "Energi K" parla de totes les seves aplicacions. Les reaccions nuclears es basen en la fusió o la fissió del nucli d'elements com l'urani o el plutoni. Quan aquests nuclis es fusionen o es trenquen es genera energia que es pot aprofitar per fer electricitat, per exemple. Però la tecnologia nuclear té molts altres usos. La tecnologia nuclear no es pot entendre sense la radioactivitat, un fenomen físic natural d'algunes substàncies o elements químics. En les reaccions de desintegració d'aquests elements s'emeten diversos tipus de radiacions que s'utilitzen per moltes coses, com ara impressionar plaques fotogràfiques, produir fluorescència o travessar cossos opacs que no es poden travessar amb la llum. Francesc Puig, enginyer industrial en energia nuclear, explica que l'energia nuclear s'aplica a tot tipus de tecnologia relacionada amb l'ús de radiacions o d'isòtops radioactius. Les aplicacions són múltiples: en medicina, en processos industrials o en obtenció d'energia. Un dels primers usos de la tecnologia nuclear va ser la fabricació d'armes, com les bombes atòmiques que es van fer servir a finals de la Segona Guerra Mundial. Pel que fa a la medicina, les aplicacions de la tecnologia nuclear són molt diverses: en el diagnòstic, gràcies a les radiografies, en l'aplicació de radiofàrmacs o en la radioteràpia.

Total 382 resultats
per pantalla
Pantalla de 39

Àrea professorat

Programació educativa