Inici » Resultats de cerca avançada

Resultats de cerca avançada

RSS

Ordenació segons criteri de cerca i data de producció

Total 11 resultats
per pantalla
Pantalla de 2
Com podem mantenir els rius i les platges nets?
Vídeo

Tutoria Ciències socials Ciències naturals Com podem mantenir els rius i les platges nets?

 • Data 2008
 • Idioma Català
 • Nivell Educació Primària Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Ciències socials, geografia i història, Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania, Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania , Ciències de la naturalesa / Física i química / Biologia i geologia, Coneixement del medi: natural

Gràcies a una visita a la depuradora del Prat de Llobregat, "H2O" mostra tot el procés de tractament que rep l'aigua perquè torni a quedar totalment neta. Les depuradores ens permeten gaudir de les platges, poder-nos banyar als rius, recuperar espais naturals i millorar la nostra qualitat de vida. A la depuradora del Prat de Llobregat, una de les set que hi ha a l'àrea metropolitana de Barcelona, s'elimina de l'aigua el 96 % de la matèria contaminant domèstica, industrial i urbana que se li ha anat afegint. Antonio Palacios, cap de sanejament d'EMSSA, explica que la depuració consisteix a treure de l'aigua tots aquells contaminants que se li han anat afegint en els diferents usos: domèstics, industrials, urbans... En aquest procés, primer se separen els sòlids i, després, la matèria en suspensió i l'orgànica. Durant el procés de depuració es generen uns fangs que s'han de tractar per evitar problemes ambientals. Aquests fangs es poden aprofitar com a adob o per produir biogàs.

L'aigua de l'aixeta
Vídeo

Tutoria Ciències naturals L'aigua de l'aixeta

 • Data 2008
 • Idioma Català
 • Nivell Educació Primària Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania, Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania , Ciències de la naturalesa / Física i química / Biologia i geologia, Coneixement del medi: natural

L'aigua de l'aixeta és bona, tant per beure com per cuinar, i mil vegades més barata que l'embotellada. "H2O" parla dels seus avantatges en aquest capítol. Si es beu aigua de l'aixeta, l'impacte mediambiental serà menor, sobretot per a les fonts d'on es treu l'aigua per embotellar-la. Sílvia Alabart, advocada, explica que beu aigua de l'aixeta, una aigua que també fa servir per cuinar. Per contra, Laia Garcia prefereix l'aigua embotellada, ja que no suporta l'aigua de l'aixeta. Jordi Huguet, coordinador de l'Aula de l'Aigua, destaca que tant l'aigua de la xarxa com l'envasada són perfectament saludables, però que l'aigua de la xarxa passa molts més controls sanitaris. A més, cal tenir en compte el preu de l'aigua envasada i el cost que comporta per al medi ambient, ja que cal envasar-la, transportar-la i reciclar-ne l'envàs.

Com arreglar una aixeta i netejar el cotxe?
Vídeo

Tutoria Ciències naturals Com arreglar una aixeta i netejar el cotxe?

 • Data 2008
 • Idioma Català
 • Nivell Educació Primària Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania, Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania , Ciències de la naturalesa / Física i química / Biologia i geologia, Coneixement del medi: natural

"H2O" mostra com, reparant una aixeta que degota i rentant el cotxe en un túnel de rentat de baix consum o amb un cubell i una esponja, en comptes de fer servir una mànega, es pot estalviar fins a un 80 % d'aigua. Joan Rosell, odontòleg, explica que, si una aixeta degota, es poden perdre fins a trenta litres d'aigua al dia i destaca la importància de tenir bons hàbits de consum a casa per estalviar aigua. Ernesto Barrera, tècnic d'Elefante Azul, destaca que aquest centre de rentat de vehicles és respectuós amb el medi ambient, ja que fa servir menys aigua, un sabó biodegradable i fa un tractament acurat dels vessaments.

Aigües grises
Vídeo

Tutoria Tecnologia Ciències naturals Aigües grises

 • Data 2008
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Primària Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania, Tecnologies / Tecnologia / Informàtica, Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania , Tutoria, Ciències de la naturalesa / Física i química / Biologia i geologia, Coneixement del medi: natural, Tecnologia industrial

"H2O" descobreix com es pot estalviar aigua tornant a fer servir les anomenades "aigües grises", és a dir, l'aigua que surt de la banyera, la dutxa i la pica. Una de les prioritats en el manteniment d'una casa és l'estalvi d'aigua. Es poden adquirir diferents mitjans tecnològics per fer-ne un estalvi més eficient que reportarà un benefici econòmic i, sobretot, mediambiental. Una possibilitat és instal·lar un sistema de reciclatge de l'aigua que surt de la banyera, la dutxa i la pica per a un segon ús. L'aigua és filtrada, tractada biològicament, desinfectada i emmagatzemada per tornar a ser utilitzada. Mitjançant aquest sistema s'arriba a estalviar un 40 % de l'aigua que es fa servir en una vivenda. Maite Ninou, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, que té instal·lat un sistema d'aprofitament d'aigües grises, explica com funciona i comenta la quantitat d'aigua que estalvia. Cristoph Doben, tècnic de Hansgrohe, parla de les condicions necessàries per fer una instal·lació d'aquest tipus.

Xerojardineria
Vídeo

Tutoria Ciències socials Ciències naturals Xerojardineria

 • Data 2008
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Primària Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania, Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania , Ciències de la terra i del medi ambient, Ciències de la naturalesa / Física i química / Biologia i geologia, Coneixement del medi: natural, Geografia, Coneixement del medi: social i cultural

"H2O" mostra com, gràcies a la xerojardineria, és possible tenir un jardí atractiu, adaptat al clima i completament sostenible. Un bon jardí és el que, a més de tenir en compte l'estètica i el disseny, té en compte els aspectes ambientals. La xerojardineria fa servir plantes autòctones i un bon sistema de reg per degoteig. Gràcies a aquest sistema, es pot tenir un jardí sostenible. Montserrat Guille, una dona jubilada que té un jardí sostenible gràcies a la xerojardineria, comenta que el problema dels jardins tradicionals és que volen imitar els jardins nòrdics, que tenen un clima més plujós. I aquí, el fet de tenir un jardí amb gespa genera un problema de consum d'aigua. El jardí de la Montserrat conserva l'aire de vinya que havia tingut durant molts anys. Les plantes que s'hi han posat són pròpies del bosc i dels camps. El jardiner Jordi Fàbregas explica que la xerojardineria és la jardineria adaptada al nostre clima, amb plantes autòctones o amb plantes de climes semblants al nostre. Aquest tipus de jardineria també treballa l'eficiència de l'ús de l'aigua per al reg.

Aixetes i doble polsador
Vídeo

Tutoria Tecnologia Ciències naturals Aixetes i doble polsador

 • Data 2008
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Primària Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Tecnologies / Tecnologia / Informàtica, Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania , Ciències de la terra i del medi ambient, Ciències de la naturalesa / Física i química / Biologia i geologia, Coneixement del medi: natural, Tecnologia industrial

Estalviar aigua és a l'abast de tothom. Una solució fàcil és adaptar a l'habitatge diversos dispositius per a aixetes i cisternes. "H2O" en mostra l'eficàcia i com utilitzar-los. A vegades, les aixetes que tenim a casa no són eficients o tenen pèrdues i gotegen, i no en som conscients. Al mercat s'hi poden trobar dispositius d'aigua per a aixetes i cisternes que es poden adaptar als elements que ja hi ha de manera senzilla i econòmica. Aquests dispositius permeten un estalvi d'aigua de fins a un 50 %. Gemma Jolís, agent turístic, i Carles Cubinyà, gerent d'una botiga de mobles, expliquen com han adaptat a casa seva diversos dispositius d'estalvi d'aigua, com ara airejadors per a les aixetes i la dutxa o dobles polsadors per a les cisternes.

Produir aliments amb menys aigua
Vídeo

Tutoria Ciències socials Tecnologia Ciències naturals Produir aliments amb menys aigua

 • Data 2008
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Primària Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Ciències socials, geografia i història, Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania, Tecnologies / Tecnologia / Informàtica, Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania , Ciències de la terra i del medi ambient, Ciències de la naturalesa / Física i química / Biologia i geologia, Coneixement del medi: natural, Geografia, Coneixement del medi: social i cultural, Tecnologia industrial

L'aigua no tan sols és necessària per beure, sinó també per cultivar aliments. "H2O" descobreix com l'ús eficient de l'aigua de reg millora la productivitat de les explotacions agrícoles i fa que siguin sostenibles mediambientalment. Joan Girona, director de tecnologia del reg, explica que a Catalunya es fa servir entre un 70 % i un 80 % de l'aigua per a l'agricultura. Davant d'una demanda creixent de diferents usuaris pel recurs de l'aigua, cal fer-ne un ús més eficient. Robert Brufau, un enginyer agrònom que té instal·lat un sistema de reg eficient, comenta que el sistema de regatge gota a gota és un sistema localitzat que no irriga tota la superfície del sòl, sinó només una part. Amb aquest sistema, les necessitats d'aigua i nutrients de les plantes es controlen mitjançant uns sensors.

Donem la paraula
Vídeo

Tutoria Ciències naturals Donem la paraula

 • Data 2008
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Primària Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania, Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania , Ciències de la terra i del medi ambient, Ciències de la naturalesa / Física i química / Biologia i geologia, Coneixement del medi: natural

L'espai "H2O" dóna la paraula a diferents persones relacionades amb la gestió de l'aigua per conèixer la seva opinió sobre com s'ha de preservar aquest bé tan preuat. L'aigua és un bé que s'ha de fer servir de manera racional per poder-ne garantir el consum bàsic a la població i preservar els ecosistemes aquàtics i fluvials. Tal com s'explica des dels sectors relacionats amb l'aigua, cal plantejar la necessitat d'un canvi de xip, tant per part de l'administració o dels gestors de l'aigua, com per part dels consumidors. La nova visió proposa que la gestió de l'aigua no es planifiqui des d'un despatx, sinó que la facin les persones que hi estan vinculades. L'administració recull propostes dels diferents col·lectius implicats, n'estudia la problemàtica i busca solucions de consens. Mitjançant aquesta nova via, el sector ecologista i els ciutadans interactuen directament amb l'administració.

Aigües pluvials
Vídeo

Tutoria Tecnologia Ciències naturals Aigües pluvials

 • Data 2008
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Primària Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania, Tecnologies / Tecnologia / Informàtica, Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania , Ciències de la terra i del medi ambient, Ciències de la naturalesa / Física i química / Biologia i geologia, Coneixement del medi: natural

Fins a un 50 % de l'aigua que es fa servir a casa podria ser substituïda per aigua de pluja. El programa "H2O" mostra com es pot aprofitar aquesta aigua. Gràcies al sistema de reciclatge d'aigües pluvials, a les cases es pot fer servir un recurs desaprofitat i gratuït i, alhora, evitar el consum innecessari d'aigua potable. L'aigua de la pluja no té clor, cap tractament químic ni calç, i es pot tornar a fer servir per rentar el cotxe, omplir piscines, cisternes de vàter i regar. El sistema de reciclatge és una bona inversió i una bona contribució al medi ambient. Jesús Manuel Rebanales, publicista, té instal·lat un sistema de reciclatge d'aigües pluvials i parla de la seva eficàcia. Per la seva banda, Carles Fernández, director tècnic, explica com funciona aquesta instal·lació.

Electrodomèstics eficients
Vídeo

Tutoria Ciències socials Tecnologia Ciències naturals Electrodomèstics eficients

 • Data 2008
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Primària Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania, Tecnologies / Tecnologia / Informàtica, Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania , Tutoria, Ciències de la terra i del medi ambient, Ciències de la naturalesa / Física i química / Biologia i geologia, Coneixement del medi: natural, Coneixement del medi: social i cultural, Tecnologia industrial

"H2O" explica com es pot estalviar aigua i energia gràcies a les rentadores i rentaplats de baix consum. Quan rentem la roba i els plats a mà gastem una gran quantitat d'aigua. Per estalviar-ne, una bona solució és fer servir electrodomèstics de baix consum. Els electrodomèstics de classe A i Aplus comporten un estalvi tant d'energia com d'aigua. Míriam Vives, ballarina, i Ferran Paredes, professor, han decidit comprar una rentadora i un rentaplats de baix consum. A la botiga, Àngels Laus, comercial de Ràdio Grau, explica els beneficis dels electrodomèstics de baix consum i parla dels aparells qualificats amb triple A.

Total 11 resultats
per pantalla
Pantalla de 2

Àrea professorat

Programació educativa