Inici » Resultats de cerca avançada

Resultats de cerca avançada

RSS

Ordenació segons criteri de cerca i data de producció

Total 57 resultats
per pantalla
Pantalla de 6
El telèfon
Vídeo

Ciències socials Tecnologia Ciències naturals El telèfon

 • Data 2000
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Primària Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Física, Tecnologies / Tecnologia / Informàtica, Història del món contemporani, Electrotècnia, Ciències de la naturalesa / Física i química / Biologia i geologia, Coneixement del medi: natural, Coneixement del medi: social i cultural, Tecnologia industrial

Amb aquest vídeo estudiarem aquest nou aparell de comunicació. Coneixerem com van sorgir els primers aparells i quines han estat les seves aplicacions en relació amb la informàtica i les telecomunicacions. També analitzarem el seu funcionament a partir de l'estudi del senyal elèctric.

La fibra òptica
Vídeo

Tecnologia Ciències naturals La fibra òptica

 • Data 2000
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Física, Tecnologies / Tecnologia / Informàtica, Ciències de la naturalesa / Física i química / Biologia i geologia, Tecnologia industrial

Conceptes com ara xarxa de cable, llum de color o làser ens introdueixen en el món de les fibres òptiques, Així, n'estudiarem la composició, funcionament i aplicacions, i analitzarem com es produeix el fenomen de la transmissió de la llum que configura el flux d'informació.

Satèl·lits de telecomunicacions
Vídeo

Ciències naturals Satèl·lits de telecomunicacions

 • Data 2000
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Física, Ciències de la naturalesa / Física i química / Biologia i geologia

A partir dels satèl·lits i les sondes espacials el curs ens presenta els satèl·lits de telecomunicacions. Estudiarem com funcionen aquests nous mitjans de comunicació i d'informació, i també farem referència a les ones electromagnètiques, a les òrbites i als canals de telecomunicacions en tant que elements relacionats amb els satèl·lits.

La telemàtica
Vídeo

Tecnologia Ciències naturals La telemàtica

 • Data 2000
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Física, Tecnologies / Tecnologia / Informàtica, Electrotècnia, Ciències de la naturalesa / Física i química / Biologia i geologia, Tecnologia industrial

A partir dels conceptes de xarxa telefònica i flux d'informació, el vídeo ens presenta el funcionament de la telemàtica. Estudiarem com l'ordinador realitza la compressió de la informació i com aquesta nova eina es relaciona amb els principals elements de la informàtica, com per exemple internet i els multimèdia.

La xarxa telefònica
Vídeo

Tecnologia Matemàtiques Ciències naturals La xarxa telefònica

 • Data 2000
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Matemàtiques, Física, Tecnologies / Tecnologia / Informàtica, Electrotècnia, Ciències de la naturalesa / Física i química / Biologia i geologia, Tecnologia industrial

A partir del telèfon i de la xarxa del cable analitzarem el funcionament de la xarxa telefònica. Buscarem la seva interrelació amb la informàtica i estudiarem conceptes com ara codificació numèrica, flux d'informació i Internet.

Velocitat i acceleració
Vídeo

Ciències naturals Velocitat i acceleració

 • Data 2000
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Física, Ciències de la naturalesa / Física i química / Biologia i geologia

En aquest programa estudiarem la velocitat i l'acceleració, i tractarem aspectes de la física i de la mecànica com ara el moviment, l'energia cinètica, la velocitat, l'acceleració i la gravetat.

Bicicleta
Vídeo

Tecnologia Ciències naturals Bicicleta

 • Data 2000
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Primària Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Física, Tecnologies / Tecnologia / Informàtica, Ciències de la naturalesa / Física i química / Biologia i geologia, Coneixement del medi: natural, Tecnologia industrial

En aquest programa estudiarem la bicicleta. Veurem quin és el mecanisme a través del qual es mou una bicicleta, és a dir, explicarem com a partir de pedalejar emetem una força que es transforma en energia (cinètica) i posteriorment en moviment i/o velocitat.

Sustentació de l'aire
Vídeo

Ciències naturals Sustentació de l'aire

 • Data 2000
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Física, Ciències de la terra i del medi ambient, Ciències de la naturalesa / Física i química / Biologia i geologia

En aquest programa estudiarem la sustentació de l'aire, incidint en els diversos fenòmens relacionats amb l'aire: turbulències, força de l'aire, núvols i pluja i altres aspectes meteorològics, com ara les depressions i els anticiclons. També estudiarem l'aerodinàmica i el principi d'Arquimedes.

Fricció
Vídeo

Ciències naturals Fricció

 • Data 2000
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Física, Ciències de la naturalesa / Física i química / Biologia i geologia

En aquest programa estudiarem la fricció i altres aspectes que ja hem vist en anteriors programes, com per exemple la força, l'aerodinàmica, la hidrodinàmica, la gravetat i la inèrcia.

Forces
Vídeo

Ciències naturals Forces

 • Data 2000
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Física, Ciències de la naturalesa / Física i química / Biologia i geologia

En aquest programa ens centrarem en les forces. Analitzarem i explicarem els diferents tipus de forces (de gravitació, de centrifugació, d'inèrcia...) i les estudiarem des de la física i la mecànica, tractant aspectes com ara la velocitat i l'acceleració, els fregaments, el pes, etcètera.

Total 57 resultats
per pantalla
Pantalla de 6

Àrea professorat

Programació educativa