Inici » Resultats de cerca avançada

Resultats de cerca avançada

RSS

Ordenació segons criteri de cerca i data de producció

Total 10 resultats
per pantalla
Pantalla de 1
L'energia i el seu emmagatzemament
Vídeo

Tutoria Tecnologia Ciències naturals L'energia i el seu emmagatzemament

 • Data 2008
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Primària Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania, Física, Tecnologies / Tecnologia / Informàtica, Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania , Electrotècnia, Ciències de la terra i del medi ambient, Ciències de la naturalesa / Física i química / Biologia i geologia, Coneixement del medi: natural, Tecnologia industrial

Les piles i les bateries serveixen per emmagatzemar energia i convertir-la en electricitat. "Energi K" aclareix com funcionen aquests dispositius. Hi ha molts aparells que funcionen amb bateries o piles, per exemple, els cotxes. Quan no es pot disposar d'un endoll, cal emmagatzemar energia per convertir-la en electricitat. L'electricitat és una forma d'energia que es presenta quan les càrregues negatives i positives dels àtoms interaccionen entre si. No va ser fins al 1800 que el físic Alessandro Volta va aconseguir generar electricitat; va ser a partir d'una reacció química que tenia lloc dins un dispositiu. Aquest dispositiu és el que ara es coneix amb el nom de "pila". Quim López, enginyer industrial, explica que una pila és un element format per diferents parts, metàl·liques i líquides. Aquestes parts es combinen en una reacció química en què s'intercanvien uns electrons i això produeix electricitat. L'electricitat no s'emmagatzema dins les piles, sinó que és fruit d'una reacció química. Els cotxes també necessiten bateries per funcionar. Els de benzina les fan servir per a l'encesa del motor i per alimentar els llums i la ràdio. Els cotxes elèctrics les fan servir per propulsar-se. Les bateries es poden carregar amb electricitat, provinent de la xarxa elèctrica o d'un panell fotovoltaic que carrega la bateria mitjançant la llum solar. A més de les piles i les bateries hi ha altres maneres d'emmagatzemar l'energia elèctrica, com, per exemple, les centrals de bombeig. Aquestes centrals estan formades per dos llacs situats a diferent altitud.

El mix elèctric: d'on ve l'electricitat
Vídeo

Tecnologia Ciències naturals El mix elèctric: d'on ve l'electricitat

 • Data 2008
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Primària Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Física, Tecnologies / Tecnologia / Informàtica, Electrotècnia, Ciències de la terra i del medi ambient, Ciències de la naturalesa / Física i química / Biologia i geologia, Coneixement del medi: natural, Tecnologia industrial
 • Experiència

El "mix elèctric" fa referència al conjunt de fonts d'energia que generen electricitat. "Energi K" repassa quines són aquestes fonts i quina quantitat d'electricitat produeixen. L'única diferència entre els tipus d'electricitat és el seu origen, és a dir, si provenen d'una central tèrmica, de plaques solars o d'una nuclear. L'electricitat és una forma d'energia que es produeix quan les càrregues positives i negatives dels àtoms interaccionen entre si. L'electricitat és pot generar, per exemple, a les centrals tèrmiques. En aquestes centrals es crema un combustible que pot ser carbó, fuel o gas natural. Amb aquesta combustió es genera vapor, el vapor fa girar una turbina i amb el moviment d'aquesta turbina es genera electricitat, que es porta a la xarxa i es distribueix per les cases. Hi ha altres maneres de generar electricitat, com ara les plaques solars o el aerogeneradors. La barreja de l'electricitat que s'aboca a la xarxa és diu "mix elèctric". Josep Vela, enginyer industrial, aclareix que el mix elèctric és el conjunt de fonts d'energia amb què es genera electricitat en un territori i en un període de temps determinat. En el cas d'Espanya, per exemple, el mix elèctric està format en un 63 % per les centrals tèrmiques convencionals, en un 20 % per l'energia nuclear i en un 17 % per les energies renovables, com ara l'eòlica, la solar, la biomassa o la hidràulica. L'electricitat es transporta a través de línies d'alta tensió. Quan la companyia elèctrica garanteix, mitjançant un certificat, que l'electricitat s'ha generat exclusivament amb fonts renovables es parla d'"electricitat verda". Als edificis aïllats que no estan connectats a la xarxa elèctrica s'ha d'autogenerar l'electricitat. Per fer-ho es poden fer servir grups electrògens alimentats per fuel o gasoil o fonts d'energia renovables.

Aplicacions de l'aigua en moviment
Vídeo

Tecnologia Ciències naturals Aplicacions de l'aigua en moviment

 • Data 2008
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Primària Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Física, Tecnologies / Tecnologia / Informàtica, Ciències de la terra i del medi ambient, Ciències de la naturalesa / Física i química / Biologia i geologia, Coneixement del medi: natural, Tecnologia industrial

L'aigua està en constant moviment: s'evapora, cau en forma de pluja o neu, baixa pels rius i el cicle es torna a repetir. "Energi K" explica com aquest moviment constant de l'aigua pot servir per generar energia i també ser útil per als transports. L'aigua es compon d'oxigen i hidrogen. A la natura es troba barrejada amb altres substàncies, així que només es pot obtenir aigua pura en un laboratori mitjançant un procés de purificació. Una de les curiositats de l'aigua en estat pur, la del laboratori, és que no condueix l'electricitat. A la natura, l'aigua es pot trobar en estat sòlid, en forma de neu o glaç; en estat líquid, als rius, mars i oceans, o en estat gasós, com a vapor a l'atmosfera terrestre juntament amb l'oxigen i el CO2. El canvi d'estat de l'aigua es deu a la temperatura que té i als elements que hi tingui dissolts. Lluc Piejó, físic, explica que l'aigua corrent és una aigua que té energia fruit del seu propi moviment. Aquest moviment es pot utilitzar per fer moure maquinàries. En canvi, l'aigua estancada no es mou, però té una energia amagada, l'energia potencial, que es pot veure quan aquesta aigua cau en un salt d'aigua. Als mars i oceans també hi ha molt de moviment. A l'oceà Atlàntic, per exemple, hi ha un corrent que mou aigua des del golf de Mèxic fins al Regne Unit a una velocitat de noranta-set quilòmetres per dia. El moviment de l'aigua pot tenir diferents causes. Per exemple, les onades del mar es formen per l'impacte del vent sobre la seva superfície. La resta de moviments els provoca l'efecte de la gravetat. Quan més es mou l'aigua és quan es troba en estat gasós, quan la convertim en vapor. El vapor es pot fer servir per moure maquinària o per generar energia.

Aplicacions de la tecnologia nuclear
Vídeo

Tecnologia Ciències naturals Aplicacions de la tecnologia nuclear

 • Data 2008
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Primària Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Química, Física, Tecnologies / Tecnologia / Informàtica, Ciències de la terra i del medi ambient, Ciències de la naturalesa / Física i química / Biologia i geologia, Coneixement del medi: natural, Tecnologia industrial

A més de produir energia, l'energia nuclear també es fa servir en l'àmbit de la medicina. L'espai "Energi K" parla de totes les seves aplicacions. Les reaccions nuclears es basen en la fusió o la fissió del nucli d'elements com l'urani o el plutoni. Quan aquests nuclis es fusionen o es trenquen es genera energia que es pot aprofitar per fer electricitat, per exemple. Però la tecnologia nuclear té molts altres usos. La tecnologia nuclear no es pot entendre sense la radioactivitat, un fenomen físic natural d'algunes substàncies o elements químics. En les reaccions de desintegració d'aquests elements s'emeten diversos tipus de radiacions que s'utilitzen per moltes coses, com ara impressionar plaques fotogràfiques, produir fluorescència o travessar cossos opacs que no es poden travessar amb la llum. Francesc Puig, enginyer industrial en energia nuclear, explica que l'energia nuclear s'aplica a tot tipus de tecnologia relacionada amb l'ús de radiacions o d'isòtops radioactius. Les aplicacions són múltiples: en medicina, en processos industrials o en obtenció d'energia. Un dels primers usos de la tecnologia nuclear va ser la fabricació d'armes, com les bombes atòmiques que es van fer servir a finals de la Segona Guerra Mundial. Pel que fa a la medicina, les aplicacions de la tecnologia nuclear són molt diverses: en el diagnòstic, gràcies a les radiografies, en l'aplicació de radiofàrmacs o en la radioteràpia.

L'hidrogen i els seus usos
Vídeo

Tutoria Tecnologia Ciències naturals L'hidrogen i els seus usos

 • Data 2008
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Química, Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania, Física, Tecnologies / Tecnologia / Informàtica, Ciències de la terra i del medi ambient, Ciències de la naturalesa / Física i química / Biologia i geologia, Tecnologia industrial

L'hidrogen és un element molt abundant: forma part del 90 % de l'univers. És present a l'aigua, és necessari en molts tipus d'indústries i també s'utilitza com a combustible. "Energi K" repassa les seves característiques i les seves possibles aplicacions. L'hidrogen és l'element químic més lleuger. A l'univers, l'hidrogen és l'element principal de les estrelles en la majoria dels seus cicles. D'altra banda, a la naturalesa, l'hidrogen és present a la majoria de compostos orgànics, és a dir, d'éssers vius com ara les plantes. L'hidrogen no el trobem aïllat. Sovint s'extreu dels hidrocarburs, petroli i gas natural, que són hidrogen i carboni. L'hidrogen que s'extreu es pot fer servir en la indústria o com a combustible per generar electricitat. Narcís Homs, químic, explica que l'hidrogen és l'element químic més simple que coneixem, l'element més lleuger, un element abundant a l'univers que es combina fàcilment amb altres elements, com per exemple amb l'oxigen per donar l'aigua. L'aigua és present en moltes formes de vida al nostre planeta. L'hidrogen és un element molt utilitzat en la indústria química i petroquímica, en què sovint es fa servir per fer adobs per a l'agricultura. També es fa servir en altres indústries, com l'electrònica, la farmacèutica o l'alimentària. Per obtenir hidrogen de l'aigua s'empra l'electricitat per fer l'electròlisi, així se separa l'hidrogen de l'oxigen. Un dels reptes del segle XXI és utilitzar hidrogen per generar electricitat en els vehicles. L'avantatge és que el residu que genera és aigua i que l'energia s'aprofita molt millor que en un motor de combustió.

El Sol i l'electricitat
Vídeo

Tutoria Tecnologia Ciències naturals El Sol i l'electricitat

 • Data 2008
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Primària Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania, Física, Tecnologies / Tecnologia / Informàtica, Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania , Ciències de la terra i del medi ambient, Ciències de la naturalesa / Física i química / Biologia i geologia, Coneixement del medi: natural, Tecnologia industrial

Mitjançant plaques solars fotovoltaiques, l'energia del Sol es pot convertir en electricitat, tal com s'explica en aquest capítol del programa "Energi K". El Sol és l'estrella més propera a la Terra. L'energia que emet la genera la combustió d'hidrogen, que és l'element que hi predomina. Aquesta combustió fa que la capa externa d'aquesta estrella, que es diu fotosfera, assoleixi els 6.000 graus centígrads de temperatura. La radiació solar serveix per a moltes coses, per exemple, perquè les plantes facin la fotosíntesi o per generar energia. Les plaques solars que s'instal·len en moltes cases poden ser tèrmiques, que són les encarregades d'escalfar l'aigua, o fotovoltaiques, que són les que produeixen electricitat. Josep Viver, tècnic en energia solar, aclareix que l'efecte fotovoltaic és la transformació de la llum del Sol en electricitat. Això es fa mitjançant panells solars, que transformen el fotons dels rajos solars en electricitat. L'energia produïda d'aquesta manera es pot emmagatzemar en bateries per utilitzar-la en dies núvols o a les nits. L'energia solar ja es fa servir de manera habitual en grans instal·lacions, però també en l'àmbit domèstic en forma de carregadors de piles, encenedors, llanternes... És una energia neta, no contaminant i infinita.

L'energia i la climatització
Vídeo

Tutoria Tecnologia Ciències naturals L'energia i la climatització

 • Data 2008
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Primària Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania, Física, Tecnologies / Tecnologia / Informàtica, Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania , Ciències de la terra i del medi ambient, Ciències de la naturalesa / Física i química / Biologia i geologia, Coneixement del medi: natural, Tecnologia industrial

L'espai "Energi K" repassa els diferents sistemes que es poden fer servir per refrigerar o escalfar una casa. Climatitzar un espai vol dir aconseguir-hi una temperatura confortable. Hi ha moltes maneres de refrescar o escalfar una casa, com, per exemple, mitjançant radiadors elèctrics o de gas o bombes de calor. La llenya va ser, probablement, el primer combustible que va utilitzar l'home per fer foc i escalfar-se. Però no va ser fins a la Revolució Industrial, a finals del segle XVIII, que no es va trobar un sistema de calefacció revolucionari, a base de vapor generat principalment pel carbó. D'altra banda, l'aire condicionat no es va provar amb èxit fins al 1924. El químic Miguel Ángel Muñecas alerta que per aconseguir que la casa sigui confortable no cal malbaratar energia. Per això, quan el clima és fred, cal buscar un bon aïllament. Quan el clima és càlid, cal buscar una orientació adequada de les finestres. La calefacció elèctrica és la que gasta més, però n'hi ha que funcionen amb acumuladors de calor. Aquests aparells emmagatzemen calor durant la nit i, durant el dia, la calor es va alliberant. Com que a la nit l'electricitat és més barata, amb els acumuladors es pot estalviar un 50 % en energia elèctrica. Les calderes de calefacció es poden alimentar amb gasoil o gas. Per aconseguir la màxima eficiència energètica i la mínima despesa en combustible cal fer servir una caldera de condensació. Aquest tipus de caldera permet també l'ús de l'energia solar. També es pot climatitzar a partir de la biomassa, és a dir, amb fusta, closques de fruita seca o pinyols d'oliva. Actualment, la majoria d'equips d'aire condicionat que hi ha al mercat són elèctrics, però ja existeix l'alternativa de l'aire condicionat de gas, molt més eficient.

El petroli: carburants per a cotxes i motos
Vídeo

Tutoria Tecnologia Ciències naturals El petroli: carburants per a cotxes i motos

 • Data 2008
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Primària Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Química, Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania, Física, Tecnologies / Tecnologia / Informàtica, Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania , Ciències de la terra i del medi ambient, Ciències de la naturalesa / Física i química / Biologia i geologia, Coneixement del medi: natural, Tecnologia industrial

"Energi K" repassa els diferents tipus de combustible que fan servir cotxes i motos, amb una atenció especial als combustibles destinats als vehicles de competició i també als biocombustibles. La majoria de cotxes i motos funcionen amb combustibles que es fabriquen a partir del petroli. El petroli és un combustible fòssil que es va formar fa milions d'anys com a resultat d'un procés fisicoquímic a l'escorça de la Terra. La barreja de màteries orgàniques, animals i plantes, i sediments és el que ara anomenem petroli. Un cop s'ha extret dels jaciments, el petroli es pot tractar a les refineries o a les plantes petroquímiques per obtenir-ne derivats. Així es poden aconseguir substàncies per fabricar teixits sintètics, tota mena de plàstics o asfalt. Però pel que ha destacat més el petroli ha estat pel seu ús com a combustible, tant en centrals tèrmiques com en vehicles, ja que cremant-ne una petita quantitat s'allibera molta energia. L'enginyer industrial Javier Ariztegui recorda que entre els combustibles derivats del petroli hi ha la gasolina i el gasoil, que fan servir els cotxes, i el querosè, que fan servir els avions. Hi ha diferents tipus de motors amb diferents necessitats, per això també hi ha diversos tipus de combustibles. En són un exemple els combustibles per a vehicles de competició, que es dissenyen a la carta per a cada marca segons les seves necessitats. Quan els motors dels cotxes cremen benzina es generen gasos contaminants. Per reduir l'impacte ambiental d'aquests gasos, els cotxes tenen un element que es diu catalitzador. Qualsevol procés de combustió genera CO2, diòxid de carboni, que és un gas que, en acumular-se a l'atmosfera provoca l'efecte hivernacle. Per lluitar contra aquest problema s'han començat a fer servir biocarburants, combustibles derivats de les plantes que ajuden a disminuir el problema de l'escalfament global.

L'electricitat i els transports
Vídeo

Tutoria Tecnologia Ciències naturals L'electricitat i els transports

 • Data 2008
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Primària Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania, Física, Tecnologies / Tecnologia / Informàtica, Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania , Electrotècnia, Ciències de la terra i del medi ambient, Ciències de la naturalesa / Física i química / Biologia i geologia, Coneixement del medi: natural, Tecnologia industrial

Ja fa temps que l'electricitat és l'energia que mou transports com ara el tren. Ara, però, també hi ha vehicles híbrids que aprofiten els avantatges d'aquesta energia. El programa "Energi K" explica, entre altres coses, com funcionen. Els trens, els tramvies o el metro són mitjans de transport elèctrics, però també hi ha motos o cotxes que, en comptes de dipòsit de benzina, tenen bateries que es carreguen amb electricitat. L'electricitat és una forma d'energia que s'obté quan les càrregues negatives i positives dels àtoms interaccionen entre si. L'electricitat es va fer servir per a la il·luminació per substituir les espelmes i els llums de querosè o gas. Però la revolució va arribar en aplicar l'electricitat als motors de les màquines, és a dir, quan es va convertir l'energia elèctrica en treball. L'electricitat es pot generar als parcs eòlics, amb plaques solars fotovoltaiques, amb petroli i, fins i tot, amb biomassa. Ricard Bosch, enginyer elèctric, explica que hi ha dos tipus de vehicles elèctrics, segons si agafen l'energia de les seves bateries o d'una catenària. Un dels avantatges dels vehicles elèctrics és que, en el moment de la frenada, l'energia del cotxe es pot tornar a la bateria. Els vehicles híbrids aprofiten la part dels motors elèctrics que permet estalvi i la part dels tèrmics, motors de benzina i gasoil, que donen autonomia al vehicle.

L'energia i les centrals nuclears
Vídeo

Tutoria Tecnologia Ciències naturals L'energia i les centrals nuclears

 • Data 2008
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Primària Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Química, Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania, Física, Tecnologies / Tecnologia / Informàtica, Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania , Ciències de la terra i del medi ambient, Ciències de la naturalesa / Física i química / Biologia i geologia, Coneixement del medi: natural, Tecnologia industrial

L'espai "Energi K" descobreix tots els secrests de l'energia nuclear: com s'obté, les seves utilitats i com es tracten els residus que genera. Un àtom és la part més petita d'un element químic. Quan el seu nucli es trenca i en disminueix la massa, s'allibera una gran quantitat d'energia calorífica. Aquesta calor fa funcionar una central nuclear. El combustible que s'utilitza en aquest procés és l'urani. L'urani és un element químic radioactiu que es troba a la natura en forma de mineral. A les plantes químiques se separa l'urani de les roques. Aquest urani es pot convertir en metall, que es fa servir en medicina nuclear o en fotografia, o en productes químics. Els productes que provenen de l'urani són els que es fan servir per alimentar els reactors nuclears i generar energia. Francesc Puig, enginyer industrial especialista en energia nuclear, explica que una central nuclear és un lloc on es produeix electricitat. El component fonamental de la central és el reactor, que conté combustible a base d'urani. Al reactor s'hi produeix calor, que genera vapor, el qual es porta a la turbina, mou l'alternador i produeix electricitat. El principal residu de les centrals nuclears és el combustible gastat, que conté urani. Aquest combustible és radioactiu i actualment es guarda a les piscines de combustible de les centrals nuclears, on l'aigua fa de refrigerant i de blindatge. Posteriorment, l'objectiu és portar aquests residus a magatzems geològics profunds, una mena de mines construïdes sota terra en què els residus s'aïllen indefinidament. Les centrals nuclears estan sempre funcionant i no depenen de factors ambientals. A Catalunya, el 50 % de l'energia que es consumeix surt d'aquestes centrals.

Total 10 resultats
per pantalla
Pantalla de 1

Àrea professorat

Programació educativa