Inici » Resultats de cerca avançada

Resultats de cerca avançada

RSS

Ordenació segons criteri de cerca i data de producció

Total 4 resultats
per pantalla
Pantalla de 1
Biogàs de purins, una opció eficient
Vídeo

Ciències naturals Biogàs de purins, una opció eficient

 • Data 2010
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Ciències de la terra i del medi ambient, Ciències de la naturalesa / Física i química / Biologia i geologia

El 1994, 21 pagesos i ramaders de Hashøj, a Dinamarca, es van unir per crear una planta de biogàs. L'objectiu era transformar un problema, les dejeccions dels seus animals, majoritàriament purins dels porcs, en una oportunitat de negoci. Els pagesos van formar una cooperativa per gestionar la planta de producció i una altra per aprofitar el biogàs que genera. La unitat de calefacció funciona majoritàriament amb biogàs i amb percentatges menors de gas natural i pèl·lets, i abasteix 480 famílies. A Dinamarca hi ha 22 plantes com aquesta i 60 de més petites que solen gestionar els purins d'una sola granja. El procés permet aprofitar un residu i reduir les emisisons de CO2, però també aporta uns ingressos addicionals als pagesos, ajuda al desenvolupament del món rural i evita la contaminació dels aqüífers. Per això, el govern en subvenciona el 20% i els governs locals faciliten crèdits. A Catalunya hi ha actualment cinc plantes individuals, com aquesta de Vila-sana, que produeixen biogas per codigestió anaeròbia de purins. També n'hi ha 6 de cogeneració amb assecatge dels purins, un sistema que es considera menys eficient. D'aquestes plantes, no se'n construiran més. Les cinc plantes individuals de codigestió tenen una potència conjunta d'1,6 megavats de producció elèctrica. El pla elaborat per l'Institut Català d'Energia, el Departament d'Agricultura i l'Agència de Residus, planteja com a objectiu per al 2012 una potència de 20 megavats. En un any, les dejeccions d'una sola vaca produeixen tanta energia com 300 litres de petroli, gairebé dos barrils. Pels prats passegen, doncs, unes fonts d'energia que no sembla lògic desaprofitar.

L'eficiència energètica i l'arquitectura
Vídeo

Tutoria Ciències socials Tecnologia Ciències naturals L'eficiència energètica i l'arquitectura

 • Data 2008
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Primària Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania, Tecnologies / Tecnologia / Informàtica, Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania , Ciències de la terra i del medi ambient, Ciències de la naturalesa / Física i química / Biologia i geologia, Coneixement del medi: natural, Geografia, Tecnologia industrial

Les cases eficients són aquells edificis en què es fa un bon ús de l'energia. L'espai "Energi K" parla del consum energètic dels edificis i de com optimitzar-lo. L'energia és necessària per fer qualsevol feina. Totes les fonts d'energia deriven, de manera directa o indirecta, del Sol. Així, l'energia solar que arriba a la Terra en forma de radiació es pot aprofitar per generar electricitat a partir d'una placa fotovoltaica. Aquesta radiació solar també marca el cicle de l'aigua i, per tant, l'energia hidroelèctrica també depèn del Sol. La demanda enèrgetica d'avui en dia és tan gran que cal fer un ús responsable i sostenible de les fonts d'energia. L'eficiència energètica consisteix a consumir l'energia justa i, com més neta, millor. Es pot parlar d'electrodomèstics eficients i d'edificis eficients. Felip Pich-Aguilera, arquitecte, explica que una casa eficient fa servir l'energia justa per al seu consum interior. Per la seva banda, la casa bioclimàtica fa servir energies naturals, com l'eòlica o la solar. Una casa, per ser eficient energèticament, ha d'estar pensada tenint en compte el clima del seu voltant.

El petroli i l'estalvi d'energia
Vídeo

Tutoria Tecnologia Ciències naturals El petroli i l'estalvi d'energia

 • Data 2008
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Primària Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Química, Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania, Tecnologies / Tecnologia / Informàtica, Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania , Ciències de la terra i del medi ambient, Ciències de la naturalesa / Física i química / Biologia i geologia, Coneixement del medi: natural, Tecnologia industrial

"Energi K" dóna consells per estalviar energia i reduir, així, les emissions de CO2 a l'atmosfera. L'energia és necessària per fer qualsevol cosa. Totes les fonts d'energia que utilitzem deriven, de manera directa o indirecta, del Sol. N'és un exemple el fet de generar electricitat a partir d'una placa fotovoltaica. El Sol també marca el cicle de l'aigua i, per tant, l'energia hidroelèctrica també en depèn. Amb la Revolució Industrial, es van començar a fer servir els combustibles fòssils massivament, com el carbó o el petroli. Avui en dia, la gran despesa energètica posa en perill tant les reserves d'aquests combustibles fòssils com el medi ambient. Per aquesta raó hi ha una constant investigació en el camp de les energies, especialment les renovables, i una conscienciació pel que fa a l'estalvi energètic. Calogero Migliore, enginyer químic, destaca que és important seleccionar el combustible apropiat per a cada aplicació. Per exemple, a la cuina, la combustió directa del gas natural produeix un 60 % menys de CO2 que l'electricitat equivalent. A les ciutats, el parc automobilístic és la major font d'emissió de CO2. Els cotxes d'última generació han incorporat avenços tecnològics que permeten reduir el consum de carburant i, en conseqüència, les emissions de CO2. La domòtica ajuda a estalviar energia administrant racionalment el funcionament dels equips mitjançant sistemes capaços d'automatitzar una vivenda.

El Sol com a gènesi de totes les energies
Vídeo

Tutoria Ciències socials Tecnologia Ciències naturals El Sol com a gènesi de totes les energies

 • Data 2008
 • Idioma Català
 • Nivell Batxillerat Educació Primària Educació Secundària Obligatòria
 • Àrea Ciències socials, geografia i història, Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania, Tecnologies / Tecnologia / Informàtica, Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania , Ciències de la terra i del medi ambient, Ciències de la naturalesa / Física i química / Biologia i geologia, Coneixement del medi: natural, Geografia, Coneixement del medi: social i cultural, Tecnologia industrial
 • Experiència

El Sol, l'astre rei, és font de vida i de totes les energies que fem servir. L'espai "Energi K" descobreix les utilitats energètiques que té. Des de fa milions d'anys, el Sol emet llum i calor provinents de les reaccions nuclears que es produeixen en el seu interior. En aquestes reaccions, l'hidrogen es converteix en heli. El Sol té 110 vegades el diàmetre de la Terra i és el seu nucli el que produeix el 90 % de l'energia. A banda de ser font de vida, l'efecte del Sol sobre la Terra comporta una sèrie de fenòmens que originen, de manera directa o indirecta, totes les fonts d'energia. El meteoròleg Eloi Cordomí explica que el Sol és la principal font d'energia que tenim al planeta Terra. El Sol, per exemple, escalfa l'aire i l'aigua dels oceans, i això fa que es formin els núvols de precipitació, que poden deixar pluges. Si aquestes pluges cauen sobre les muntanyes, seran aprofitades pels rius i després aniran als embassaments. Als embassaments s'hi pot obtenir energia hidroelèctrica, que es pot aprofitar a la llar en forma d'electricitat. Tant el carbó com el petroli provenen de plantes que van existir fa milions d'anys i que van créixer gràcies al Sol. D'altra banda, l'energia directa que arriba del Sol es pot aprofitar a través de plaques fotovoltaiques o de plaques tèrmiques. A banda de ser la font de totes les energies, el Sol també és la base dels processos biològics. Gràcies a la radiació ultraviolada del Sol, les plantes fan la fotosíntesi i el cos humà produeix vitamina D. L'efecte hivernacle és un fenomen natural que permet retenir l'energia del Sol. El problema és que actualment s'emeten més gasos CO2 d'efecte hivernacle i això fa que es quedi més energia a la Terra de la que tocaria, i, per tant, que l'atmosfera tendeixi a anar-se escalfant.

Total 4 resultats
per pantalla
Pantalla de 1

Àrea professorat

Programació educativa