Inici » Resultats de cerca » Què m'has dit!

Llengües i literaturaEl vocabulari del paleta

Codi a embedir Copiar

El vocabulari del paleta

"Què m'has dit!" visita el Departament de Manteniment de Televisió de Catalunya, on el paleta Josep Balenzà parla de diversos materials i eines utilitzats en el món de la construcció.


El "morter" barrejat amb aigua es diu "pasta". Es pot fer servir per fer parets. Una "morterada" és la quantitat de morter que es pasta d'una vegada. En sentit figurat, "pagar una morterada" significa pagar molts diners.


El "formigó" té tres components: pòrtland, sorra i grava o graveta. Es fa servir per als forjats i les estructures. El "formigó armat" té ferro a dins. La paraula "formigó" també es refereix a una sensació molesta. I una "formigonera" és el dipòsit rotatori on es prepara el formigó.


El "picot" és una eina, fàcil de muntar i desmuntar, que té una cara en direcció vertical i l'altra, plana. Es fa servir per escatar parets, picar coses petites o fer forats petits. "Picot" també és el nom d'una família d'ocells. Els més coneguts són el "picot negre", el "picot verd" i el "picot garser". El verb "picotejar" vol dir picar amb el bec.


La "plomada" és un cilindre, d'acer o de ferro, amb un eix al mig. Serveix per saber si una cosa està ben dreta. Un "plomaire" és un especialista en objectes de plom. En sentit figurat, es diu que una persona és "un plom" quan és molt pesada.


D'altra banda, es recorda que totes les adreces d'internet tenen un "nom de domini" expressat en dues, tres o quatre lletres. Generalment, el "domini" identifica l'adscripció territorial, el tipus d'organització o el sector de què forma part l'empresa, la persona o l'entitat propietària d'aquella adreça. En són un exemple: .cat, .com o .edu.

  • Programa Què m'has dit!
  • Idioma Català
  • Producció TVC
  • Any de producció 2007
  • Durada: 6min.
  • Àmbit Llengües i literatura
  • Àrea Llengua catalana i literatura
  • Nivell Batxillerat Educació Primària Educació Secundària Obligatòria
  • Web Programa

Àrea professorat

Audiovisuals del programa

Audiovisuals relacionats

Programació educativa