Inici » Què m'has dit!

Llengües i literaturaEl vocabulari de la jardineria (segona part)

Codi a embedir Copiar

El vocabulari de la jardineria (segona part)

En aquest capítol de l'espai "Què m'has dit!", Josep Riera, secretari tècnic del Gremi de Jardineria de Catalunya, mostra algunes de les eines que fan servir els jardiners.


El "càvec" serveix per remoure la terra i plantar plantes una mica grosses. El "plantador" serveix per plantar les plantes més petites. Una "cavegada" és un cop de càvec.


El "rasclet" serveix per anivellar la terra, treure les pedres i deixar el jardí en condicions de sembra. Un "rasclet" també és una joguina de platja i un ocell que habita a pantans i aiguamolls.


L'"escombra de jardineria" serveix per netejar les fulles o la gespa acabada de segar. Un "escombracarrers" és una persona que es passa els dies passejant sense fer res. Un "escombrador" és la persona que té per ofici escombrar.


Les "tisores de podar" es fan servir amb una mà i serveixen per donar forma a la planta. Les "tisores de retallar" es fan servir per donar forma a les tanques. A les perruqueries, utilitzen les "tisores de buidar" i les "tisores d'ungles". Antigament, en el tèxtil, es feien servir les "tisores d'abaixar". I els lampistes usen les "tisores de tallar filferro".


El "tallagespa" és una màquina que serveix per tallar la gespa del jardí.


D'altra banda, es recorda que la societat catalana més culta va arribar al segle XIX convençuda que la llengua castellana era, de fet, la llengua "normal" i que el català, en canvi, era només una llengua d'estar per casa. En aquella època, el nostre país vivia una situació de "diglòssia", que vol dir que hi havia una llengua "alta", que s'utilitzava per a unes funciones considerades de prestigi (ensenyament, premsa, teatre, ciència i pensament), i una llengua "baixa", que la majoria de la gent considerava que només servia per a les coses més domèstiques (família, acudits, poesia popular...), però que no tenia prou categoria per fer-la servir en altres nivells. Al llarg del segle XIX, però, a poc a poc, el català va anar guanyant terreny. Així, va passar d'un bandejament gairebé de la vida pública a un ús públic i, sobretot, literari notables. És el moviment anomenat Renaixença.
  • Programa Què m'has dit!
  • Idioma Català
  • Producció TVC
  • Any de producció 2008
  • Durada: 6min.
  • Àmbit Llengües i literatura
  • Àrea Llengua catalana i literatura
  • Nivell Batxillerat Educació Primària Educació Secundària Obligatòria
  • Web Programa

Àrea professorat

Audiovisuals del programa

Audiovisuals relacionats

Programació educativa